Du er her: Hovedside - Nyheter
Friluftsområdene i Vesterålen kartlegges og verdisettes

Vesterålen har unike friluftsmuligheter. Takket være et fantastisk landskap og god infrastruktur har alle i regionen mulighet til å drive et allsidig friluftsliv. Dette er viktig for tilhørighet, trivsel, helse og som grunnlag for næringsutvikling. I løpet av 2012 og 2013 skal Vesterålen friluftsråd, i tett samarbeid med kommunene i Vesterålen og Nordland fylkeskommune, kartlegge friluftsområdene i Vesterålen. Målet er å synliggjøre denne viktige ressursen.

buy the abortion pill online

where can i buy the abortion pill over the counter blog.bjorback.com
Kartleggingen av friluftsområdene skal følge en nyutviklet metode. Først skal områdene klassifiseres etter bruksmønstre. Deretter skal de verdisettes. Resultatet skal digitaliseres og legges ut på egen web side. Vesterålen friluftsråd og Nordland fylkeskommune vil stå som faglig ansvarlig for kartleggingen, men arbeidet vil foregå i tett samarbeid med de enkelte kommunene og lokalkjente.

Det er i 2012 gjort oppstartsvedtak i Andøy, Sortland, Bø, Hadsel og Øksnes. Prosjektperioden strekker seg til ut 2013. Andøy kommune var først ute og startet dette arbeidet allerde i februar i år og vil være ferdig kartlagt i desember. Sortland starter sin kartlegging 13.november. De andre kommunene starter 1.halvår 2013.
 


Bruken av arealene styres gjennom kommunal arealforvaltning. For at kommunene skal kunne gjøre gode valg mellom ulike interesser, er det avgjørende å ha god kunnskap om bruken av de ulike områdene. Målet med kartleggingen er å sikre kommunene god kunnskap om friluftslivet når de skal gjøre slike valg.

Kartleggingen vil synliggjøre og gi forsterka oppmerksomhet omkring friluftsliv og de områdene som brukes. Friluftsrådet håper at kartleggingen gjennom dette, vil underbygge den viktige rollen friluftsliv har som helsefremmende, trivsels skapende og identitetsbyggende aktivitet.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 

Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Alf Oxem • 2002-2019 © Systems by NorNet.no