Du er her: Hovedside - Tilskudds- ordninger
Tilskuddsordninger
Her finner du linker til ulike tilskuddsordninger:

Oversikt over Nordland fylkeskommunes tilskuddsordninger
Fylkeskommunale tilskudd til friluftslivsformål: Søknadsfrist: 15. januar 2013

Miljøverndepartementets tilskuddsordninger 2013
Ordningene omfattar områdene naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, forureining og universell utforming.

Kulturminnefondet
Søknadsfrist 1. november 2013.

Oversikt tilskuddsordninger
Frifo har laget en oversikt over ulike tilskuddsordninger som er mulig å søke på hvert år.

Frifond
Statlig støtteordning som gir tilskudd til lokale aktiviteter for barn og unge.

Stiftelsen Miljøansvar er en uavhengig stiftelse. Fondsmidlene er basert på private gaver, og hvert år gis det støtte til ett eller flere prosjekter.
Søknadsfristen er 1. mars hvert år
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Alf Oxem • 2002-2019 © Systems by NorNet.no