Du er her: Hovedside - Om Friluftsrådet
Om Friluftsrådet

Vesterålen Friluftsråd ble igangsatt 1.09.03 som et 3-årig prøveprosjekt med Ragnhild Gundersen som prosjektleder. 1. januar 2007 ble friluftsrådet etablert som et permanent satsing i regi av Vesterålen regionråd med de 6 samarbeidende kommunene som eiere.

Vesterålen Friluftsråd inngår som del av kultursamarbeidet i Vesterålen, og er et samarbeid mellom kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Vesterålen Friluftsråd skal i samarbeid med medlems- kommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for:

* økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet

* å sikre og utvikle regionenes friluftsmuligheter.

Informasjon og stimuleringstiltak vil være viktige satsningsområder for friluftsrådet. Vesterålen Friluftsråd ønsker også vektlegge utviklingen av friluftsliv i lys av at Vesterålen er et kyst- og øysamfunn. I tillegg til friluftsrådets kommunale forankring vil samarbeid med frivillige lag og foreninger tilknyttet friluftsliv være sentralt i arbeidet til friluftsrådet.

Vesterålen Friluftsråd, er sammen med 21 andre interkommunale friluftsråd, tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.

Vesterålen Friluftsråd finansieres gjennom støtte fra medlemskommunene, Nordland Fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund.
 

Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Alf Oxem • 2002-2019 © Systems by NorNet.no