Du er her: Hovedside - Lenker
Her finner du lenker til friluftssider

 
Organisasjoner
Vesterålen Turlag
Friluftsrådenes Landsforbund og andre friluftsråd
Salten Friluftsråd
Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO)
FNF Nordland
Oversikt over lokale jeger- og fiskerforeninger
Den Norske Turistforening
Forbundet KYSTEN
Syklistenes Landsforening
Nordland idrettskrets
Vesterålen Vertikal (klatreklubb)

Relevante «skolelinker»
Ut er in (Salten Friluftsråd)
Skolenettet
Aktive skolebarn
Bunkeflomodellen (Sverige)
4 skolegårder på Karmøy
Lærings- og oppvekstmiljø
Rådgivingstjeneste for skoleanlegg
FYK - Prosjekt for fysisk aktivitet
Matpakkeuka
Barnas Landskap
Nettverk for miljølære
Norsk Form/skole
Ung ute (Direktoratet for naturforvaltning)
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
Norgesnettet for kroppsøving i lærerutdanningen
HiNT's nettsted for friluftsliv i barnehagen
Barnas Skiklubb
Hageselskapet
Blekkulf
Norsk Leirskoleforening
Skolefrukt
Kokebok for mat på bål (nettversjon)

Offentlig forvaltning
Miljøverndepartementet
Direktoratet for naturforvaltning
Fylkesmannen i Nordland
Nordland fylkeskommune
Miljøstatus i Norge
Miljøstatus i Nordland
Sosial- og helsedirektoratet

Jakt og fiske i Vesterålen
Hadsel Jeger- og fiskerforening
Lødingen Jeger- og fiskerforening
Åelva og Roksdalsvassdraget i Andøy
Forfjord Grunneierlag
Åse grunneierlag
Andøy Friluftssenter

Vesterålslinker
Møysaltur AL
Kulturhistorisk vandring i Vesterålen
Møysalen nasjonalpark
Øksnes kystled
Øksnes leirsted
Arctic Sea Kayak Race
Vesterålen reiseliv
Turmål i Vesterålen (med kajakk og seilbåt)
Vesterålen Padle- og klatreskole
Vesterålen Padleklubb
Turløyper i Bø kommune
Andøy aktivitetsbørs
Vesterålskartet

Annet
Inatur
Sykkelstrategi (Statens vegvesen)
Miljønytt
Nett-tidsskriftet Utmark
Nordland Nasjonalparksenter

Nyttig å vite om allemannsretten (DN)
Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009
Friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet - St. melding nr. 39 (2000-2001)
Resept for et sunnere Norge - St.melding nr. 16 (2002-2003)
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Alf Oxem • 2002-2019 © Systems by NorNet.no