Du er her: Hovedside - Prosjekter - Base Camp
Base Camp Vesterålen

 
Vi leser stadig i avisene om norsk ungdoms fysiske forfall. De er late og bruker daglig 4-5 timer foran en skjerm. Lag og foreninger opplever nedgang i antall ungdomsmedlemmer. I tillegg opplever mange av vesterålskommunene at ungdom flytter fra regionen.

Dette er et noe ensidig og lite nyansert bilde av ungdommens «tilstand». Det har likevel vært bakgrunn for at vi ønsket å gi et tilbud til ungdom som en motvekt til denne utviklingen.

Base Camp Vesterålen er en aktivitetshelg hvor en tilbyr et bredt spekter aktiviteter med fokus på regionens muligheter for positive og spennende opplevelser i tilknytning til natur.

Mål
  • Gjennom Base Camp ønsker en å synliggjøre regionens muligheter for å utøve et mangfoldig friluftsliv, og lag/foreninger kan gjennom arrangementet synliggjøre og videreutvikle sitt aktivitetstilbud overfor denne gruppen.

  • Base Camp Vesterålen skal gi ungdom og ledere opplevelser og erfaringer som kan inspirere til videre aktivitet og «bruk av» vesterålsnaturen.

  • Skape et møtested for ungdom på tvers av kommunegrensene.

  • Etablere ungdomsutveksling mellom Vesterålen og Øst-Island.


Base Camp er et interkommunalt samarbeid som blir koordinert av Vesterålen Friluftsråd i samarbeid med Øksnes kommune, Vesterålen Turlag og andre aktuelle aktører innenfor offentlig og frivillig sektor.

Base Camp støttes økonomisk av Nordland fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund og lag/foreninger i regionen
 

Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Alf Oxem • 2002-2019 © Systems by NorNet.no