Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Årsmøtet i Vesterålen kulturutvalg hos utvalgsmedlem Arild Inga på Inga Sámi Siida. Fra venstre bokbussjef Vivi Halvorsen, utvalgsmedlemmene Torfinn Kristoffersen, Øksnes og Ivan Andreassen, Bø, sekretær Margrethe Berntsen, utvalgsmedlemmene Kurt Olsen, Lødingen og Marion Celius, Hadsel, kulturleder Mona Dahl og friluftskonsulent Marianne Hansen, utvalgsleder Vibeke Tveit og vertskapet Laila og Arild Inga, Sortland. Foto: Kulsam/eb
Mangfoldige kunst- og kulturstrømmer i 2009

Kultursamarbeidet i Vesterålen har bak seg et aktivt år som markerte 25 år med regionalt kultursamarbeid gjennom regionrådet. Rundt 30 000 vesterålinger besøkte arrangementer som Vesterålen kulturutvalg sto bak eller inngikk i det regionale kultursamarbeidet. Det omfattet festivaler, utstillinger, konserter, ulike typer forestillinger og filmvisninger. 4 000 deltok som utøvere og arrangører. Bokbussen hadde et positivt resultat med nærmere 29 000 utlån i 2009, 1 000 flere enn året før. Spesielt stor var økningen av utlån til barn.


7.4.2010 - Erik M Bugge


cialis generico

cialis generico
Internasjonalt samarbeid
 
  Fra kurs som Vesterålen friluftsråd står bak for skolering av barnehageansatte som vil ta naturen mer i bruk i barnehagesammenheng. Foto: Friluftstådet/rg
Samarbeidet med Øst-Island er videreført. Det har vært flere utvekslinger begge veier med musikere, billedkunstnere, fortellere og museumsfolk. Samarbeidet med Donegal i det nordvestlige Irland er styrket og et kulturelt triangel under navnet «Golfstrømtriangelet» binder sammen Vesterålen, Øst-Island og Donegal. I juni besøkte både kulturutvalgets medlemmer og kulturlederne Donegal for å få nye ideer og nye samarbeidskontakter bl.a. på friluftslivsområdet med mulig ungdomsutvekslinger.

En krone blir til to
 
  Laterna Magica for 18. gang. Fra utdelingen av priser under Laterna Magica. Til vestre prisutdelerne Madelen Berglund og Oda Heidsdatter Grjotheim, til høyre de to konferansierene Kenneth Arntsen og Therese R Mikalsen. Foto: Kulsam/eb
I 2009 bevilget de seks kommunene vel 2,7 millioner kroner til de forskjellige samarbeidsordningene på kulturområdet i Vesterålen. Dette utløste rundt 2,7 millioner fra stat, fylkeskommune og andre tilskuddsparter som neppe ville tilfalt Vesterålen uten det regionale samarbeidet. En kommunal krone blir altså til to.

Kunst- og kulturstrøm Vesterålen
Et annet innsatsområde knytter seg til fellessatsingen Kunst- og kulturstrøm Vesterålen. Det har skapt et stort engasjement i alle seks kommunene. Også i 2009 har denne satsingen utløst stor aktivitet med nærmere 19 000 publikummere og 1 400 aktører. Prosjektet avsluttes i 2010, men det er ønske om en videreføring.

Over 100 tilbakestrømmere
En viktig del av Kunst- og kulturstrøm Vesterålen er prosjektet Tilbakestrøm. Over 100 utflyttede vesterålinger inngår nå i en database med ungdom mellom 20 og 35 år som utdanner seg eller arbeider innenfor kunst- og kulturfeltet. En rekke av disse har på ulike måter vært aktive i 2009 og mottatt støtte til konserter, forestillinger og utstillinger i Vesterålen. Et interessant trekk er at også næringslivet ønsker å få til en liknende ordning.

Utfordringer
Kulturutvalget står overfor flere utfordringer i 2010. Det gleder oppfølging av det internasjonale samarbeidet, kommunal finansiering av Tilbakestrøm når prosjektmidlene er oppbrukt og opptrapping av filmsatsingen rettet mot barn og unge.

 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no