Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Dagsseminar - Kunst som levevei

Kultursamarbeidet i Vesterålen arrangerer 2. juni et dagsseminar på Sortland om «Kunst som levevei». Representanter for næringsetatene i kommunene, fylkeskommunens næring- og utviklingsavdeling og Innovasjon Norge skal informere om mulighetene for støtte innefor det offentlige virkemiddelapparatet. Påmeldingsfrist 25. mai. Se program og påmeldingsskjema


10.5.2010 - Erik M Bugge


Ikke enkelt
 
  Christian Skagen, "Dråpefelt", den 64. Nordnorske Kunstutstilling 2010
Å leve som kunstner i distrikts-Norge er ikke enkelt. Et lite marked lokalt og avstanden til kunstmiljøet sentralt kan være en utfordring. Samtidig kommer det med jevne mellomrom signaler fra politikere om at kunst og kunstnere er viktig for utvikling av kvaliteten levende lokalsamfunn.

Virkemiddelapparatet
Kunstnerne Ingrid Larssen, Siv Johansen og Christian Skagen vil informere om sine erfaringer og si noe om hva det innebærer å ha kunst som profesjon. Det er et håp å få til en konstruktiv dialog mellom kunstnerne i Vesterålen, politikere, gallerister samt de som har ansvar for det offentlige virkemiddelapparatet.

Seminaret inngår i satsingen Kunst- og kulturstrøm Vesterålen som Vesterålen regionråd og kommunene i fellesskap står bak.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no