Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Nye utvekslinger Vesterålen - Øst-Island

Vesterålen kulturutvalg mottok nye kr 100 000.- fra kulturdepartementet til videreføring av samarbeidet mellom Vesterålen og Øst-Island. For tiden er sceneinstruktør Søren Frank i Øst-Island for å knytte kontakter på teatersiden og billedkunstner Bent Aune reiser neste uke på et to-ukers stipendopphold til Eskifjordur. I høst kommer kunstnere og kulturarbeidere fra Øst-Island til Vesterålen.


12.5.2010 - Erik M Bugge


Mye å lære
 
  Regional sceneinstruktør Søren Frank
Islendingene har et system der forfatterne ofte først får sine stykker oppført av amatørgrupper rundt i landet for så å bli spilt av profesjonelle skuespillere i Reykjavik og i utlandet. Søren skal studere hvordan ordningen fungerer og bl. a. møte amatørgrupper og filmfolk i Øst-Island. Han skal også treffe kolleger fra Øst-Island i Reykjavik. Reise og opphold dekkes av Vesterålen kulturutvalg og Nordland fylkeskommune.

Residencyopphold
I Island og det øvrige Europa er det vanlig å invitere kunstnere til et gratis opphold for å få inspirasjon og mulighet til å arbeide konsentrert med sin kunst.
 
  Jensen huset et et nyresturert hus i norsk stil fra 1837. Det tilbys av museet i Eskifjord til opphold for bl.a. kunstnere. Foto: Kultursamarbeidet
Det er da vanlig at de som er invitert til slike recidencyopphold "gir" noe tilbake i form av en utstilling, et foredrag eller inngår i et kunstnerisk arbeidsfellesskap. Bent Aune er invitert av Øst-Island kulturråd og reiser dit rett etter 17. mai. Han skal bo to uker i et restaurert "norsk" lite hus, Jensenhusit i byen Eskifjord sør på Øst-Island. Kultursamarbeidet i Vesterålen dekker reiseutgiftene og kost, mens byen Eskifjord stiller med gratis hus.

Nytt stipend
Med det første utlyser Kultursamarbeidet i Vesterålen et nytt arbeids- og reisestipend til Øst-Island for kunstnere, mediefolk og kulturarbeidere. 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no