Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Det nyrestaurerte Jenses hus ligger i tettstedet Eskifjord. Det er bygget i norsk stil og brukes av kommunen Fjardabygd til recidencybolig for kunstnere og kulturarbgeidere. Vesterålen kulturutvalg har avtale med kommunen om mulig opphold både på høsten pg våren i huset. Det stilles gratis til disposisjon. Foto: Bent Aune som nylig oppholdt seg to uker i Jensens hus
Reise- og arbeidsstipend - Øst-Island 2010
For sjette gang utlyser Kultursamarbeidet i Vesterålen et reise- og arbeidsstipend til Øst-Island for utøvende og skapende kunstnere. Stipendet gjelder også for profesjonelle kulturarbeidere og for mediefolk bosatt i Vesterålen. Tidligere har resisidencyleiligheten i kultursenteret Skriduklaustur ved Egilsstadir vært bolig. Nå stilles et lite hus, «Jensens hus» i Eskifjordur nede ved kysten til disposisjon. Søknadsfrist er 30. juni. Se annonse


14.6.2010 - Erik M bugge


Samarbeidsavtale
Dette stipendet bygger på samarbeidsavtalen mellom Vesterålen kulturutvalg og Øst-Island kulturråd. Oppholdet det søkes om støtte til, kan vare opp til tre uker og gjelder for høsten 2010. Utgifter til reise og noe kostpenger dekkes av Kultursamarbeidet i Vesterålen. Fjardabygd kommune der den lille bygda Eskifjordur ligger, stiller med gratis bolig. Les mer om Øst-Island

«Jensens hus» er et nyrestaurert hus i norsk stil. Det har det siste året fungert som residencybolig for profesjonelle utøvere innen kunst, kultur og media. Utvekslingene er mulig gjennom støtte fra Nordland fylkeskommune ved Vesterålen utvikling og kulturdepartementet.

Noe tilbake
Tilbud om såkalt residencyopphold for kunstnere er langt vanligere på kontinentet enn i Norge. Islendingene tar raskt til seg nye trender og muligheter og har etablert slike ordninger flere steder for mange år siden. Det vanlige er at de som tilbyr bolig, i dette tilfelle kommunen Fjardabygd, får noe tilbake i form av et foredrag, et bilde, en konsert eller annet. Fotografen Ove Aalo laget for eks en utstilling som ble vist på Island året etter at han var tre uker på Skriduklaustur.

Heimeadresse Vesterålen
Søkeren må ha heimeadresse Vesterålen. Søknaden sendes på e-post til postmottak@vestreg.no med personopplysninger, CV og planer for oppholdet. Det bør framgå om planene kan bety noe for videreutviklingen av kontakten mellom Øst-Island og Vesterålen.


 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no