Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Premiere under Earegail Arts Festival i det nye kulturhuset i Letterkenny. Fra venstre fortelleren, felespiller Leif Egil Andreassen, Svanur Vilbergsson fra Øst-Island, Joleen McLaulin som spiller keltisk harpe og felespilleren Theresa Kavanagh. Foto: Kulsam/eb
Ved havkanten i Irland
Sist helg var det premiere på konsertforestillingen The Edge of the Sea - Havkanten i Donegal i det nordvestlige Irland. Felespilleren Leif Egil Andreassen fra Sortland var en av aktørene. Vesterålen kulturutvalg har gjennom flere år hatt er samarbeid med Dunegal Cultural County og Øst-Island kulturråd. Dette den første av tre edge-forestillinger som kulturutvalget deltar i. Gitaristen Svanur Vilbergsson som tidligere har opptrådt i Vesterålen, var Øst-Islands bidrag til forestillingen.


21.7.2010 - Erik M Bugge


The Edge og the Pier
 
  Leif Egil og Svanur. Svanur har tidligere deltatt i tilbakestrømsforestillingen Kanten er den nye midten framført i Sigerfjord, 2004 med tilbakestrømmere fra Vesterålen og Øst-Island. Foto: Kulsam/eb
Neste forestilling har tittelen The Edge of the Pier – Kaikanten som vises på Melbu 12. september med blant annet dansere fra de tre landene og folkesangeren Sigrid Randers-Pehrson. Den regionale sceneinstruktøren har regiansvaret. Det østislandske bidraget har tittelen The Edge of the Imagination - På kanten av fantasien vises til våren.

Irske munker til Island
The Edge of the Sea henter stoff fra 500-tallet da irske munker utvandret fra Donegal til Øst-Island 2 - 300 år før vikingene kom til Island. To musikere fra Donegal, en fra Øst-Island og Leif Egil har utviklet musikken som bygger på folkemusikktradisjoner fra de tre regionene. De øvrige musikerne var felespilleren Theresa Kavanagh, Joleen McLaulin som spiller keltisk harpe og gitaristen Svanur Vilbergsson fra Øst-Island som tidligere har deltatt i et tilbakestrømsprosjekt i Vesterålen.

Stor begeistring
Under forestillingen ble det sammen med musikken framført poetiske tekster og projisert blder på et seil bak musikerne. Forestillingen vakte stor begeistring hos publikum. Den ble først framført på kulturhuset i regionsenteret Letterkenny og kvelden etter i kystlandsbyen Gortahork som ligger i et keltisk kjerneområde. og det er planer om å få laget en CD. Daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen og den regionale sceneinstruktøren var spesielt invitert til premieren.

 
  Begge konsertene var nærmest fullsatt av et begistret publikum, her fra konsertkveld nr i samfunnshuset i kystlandsbyen Gortahork nordvest i Donegal. Foto: Kulsam/eb
Tre ytterkanter
Denne satsingen mellom tre ytterkanter i det nordlige Atlanterhavet har fått navnet EDGES: Three Sides of the same Sea. Målet er å prøve ut hvordan kystområder som ligger langt fra hovedstedene, sammen han skape kunst og kultur på høyt nivå bygget på lokal kulturhistorie. På denne måten kan (ut-)kanten bli et midtpunkt. Ved siden de tre regionale kulturadministrasjoner står de regionale museene sentralt. I Vesterålen er dette Museum Nord – Fiskeindustrimuseet. Alle forestillingene har det til felles at lokalt kulturhistorisk stoff blir satt inn i en internasjonal ramme og formidlet gjennom dagens kunstuttrykk.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no