Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Kaia i Seydisfjord på 60-tallet. Utlånt av Ljósmyndasafn Austurlands
The Edge of the Pier

Søndag 12. september kl 15:30 kastes det loss for en internasjonal vandreforestilling om kaikanten. Det skjer på Melbu i to av tankene og ute på kaiområdet til Norsk Fiskeindustrimuseum. Fredag den 10. septeber vises forestillingen for 9. og 10. klassinger gjennom Den kulturelle skolesekken. I forestillingen som har tittelen The Edge of the Pier, opptrer profesjonelle dansere fra Irland, Island og Norge sammen med folkesangeren Sigrid Randers-Pehrson og deltakere fra Melbu Teaterlag og museet. Forestillingen markerer Kulturminnedagen i Vesterålen samlet og i Hadsel der temaet er "liv i gamle kulturminner".1.9.2010 - Erik M Bugge


Bildespill
Etter forestillingen blir alle invitert Mellageret for å se et bildespill om kaikanter i Donegal, Vesterålen og Øst-Island som Åsa Elstad og Øystein Rysst i Museum Nord står bak.

Kulturelt triangel
 
  Befaring og dans på Neptun-kaia. Fra venstre den norske danseren Audun Kvam fra Oslo, Lilja Steinunn Jonsdóttir fra Island og Aoife Toner fra Irland. Foto: Ove Aalo
Forestillingen bygger på det kulturelle triangelet som har utviklet seg mellom Vesterålen, Donegal i det nordvestlige Irland og Øst-Island. Stykket har elementer fra alle de tre regionene og er skrevet av Søren Frank som er regional sceneinstruktør i Vesterålen. Han har også ansvar for regi. Musikk og lydbilder er komponert av bodøkomponisten Are Bredal Simonsen.

Internasjonal ramme
Museum Nord har en sentral rolle i prosjektet som Kultursamarbeidet i Vesterålen har tatt initiativ til. Tanken bak er å bruke samtidskunst til å formidle likheter og ulikheter mellom kystkulturen i de tre regionene. Kaia ble valgt som tema fordi den har en like stor betydning i alle de tre områdene. Denne kanten mot havet har i all tid vært lokalt møtested og en åpning mot verden.

Drømmer, kjærlighet og historier
Søren Frank skriver - Kaikanten har alltid vært et møtested for verden utenfra og et fraspark for å møte en ny verden - der ute. Det er forbundet med glede og sorger, rikdom og tap. Her er det vi tar et siste farvel i det en kiste seiles bort, men her er det også vi møter nye mennesker som går i land.

Vil fiskeren vende hjem? Har han gjort et kjempevarp, eller har han hatt utur? Hvilke gaver ligger i lofotkista etter en hel vinter ute? Og hvem hadde med seg den første appelsinen til Vesterålen? Det er stedet med mange følelser, drømmer, kjærlighet, historier, håp, tap, gaver, rikdom og... ja, alt det som krysser denne kanten mellom land og hav.

Prosjektet er støttet økonomisk av Vesterålen kulturutvalg, Museum Nord, Dks Nordland fylkeskommune,
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no