Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Prosjektet «Filmfokus Vesterålen» presnteres for lokale media. Fra venstre Erik Bugge fra regionrådet som har tatt initiativ til prosjektet, avgangselevene Martin Eriksen, Sandra Olufsen og Erik Treiman fra medielinja og rektor Rolf Christian Dahl. Foto: Kolbjørn H. Larssen
«Filmfokus Vesterålen» i gang

Kultursamarbeidet i Vesterålen og Hadsel videregående skole er i gang med prosjektet «Filmfokus Vesterålen». Målet er gjennom et samarbeid å utvikle filmmiljøet blant unge i hele regionen og gi elevene ved medielinja nye impulser. Kontakten til festivalen Laterna Magica med årlig filmfest på Sortland skal styrkes, et eget web-forum er under utvikling og flere kurs og filmverksteder vil bli satt i gang. Tilbakestrømmer Kolbjørn H. Larssen står sentralt i arbeidet. Dette er en vinn-vinnsituasjon uttalte rektor Rolf Christian Dahl og Erik Bugge under pressekonferansen.25.1.2011 - EMB


viagra cena

viagra
Kolbjørn H. Larssen
 
Prosjektet ble lansert på en pressekonferanse i Ungdommens mediehus på Stokmarknes som skolen leier. Medielærer Kolbjørn H. Larssen er sentral i arbeidet og vil få dette som del av sin stilling ved skolen. Han leverte sin første film til Laterna Magica for snart tjue år siden. Han har arbeidet med for TV2 i mange år i Bodø, men har hele tiden vært knyttet til den regionalefilmsatsingen i Vesterålen som kultursamarbeidet har stått bak. For ett og et halvt år siden ”strømmet” han tilbake til Hadsel.

Ungdommens mediehus
 
  Som en test arrangerte Kultursamarbeidet og Medier og kommunikasjon et kurs om filmeffekter høsten 2010 i Ungdommens mediehus med to av avgangselevene ved linja som kursledere. Foto: Kulsam
Ved å kunne benytte Ungdommens mediehus har prosjektet et fysisk forankringspunkt. Her er kurslokaler og utstyr som gjør det ideelt å arrangere filmkurs. Både dyktige elever og erfarne filmfolk vil bli benyttet som kursholdere. Huset innholder også Senter for entreprenørskap som vil være en nyttig samarbeidspartner. Mange unge etablerer sin egne små filmbedrifter og vil kunne nyte godt av gründerkunnskap og –erfaringer som senteret skal bygge opp.

Web-forum
Kolbjørn H. Larssen er i gang med å utvikle prosjektets hjemmeside. Den skal fungere som møteplass eller forum for filmskapende unge vesterålinger. Her blir det nyheter. ungdomsproduserte filmer skal legges ut, f. eks. nominerte filmer til Laterna Magica og det skal gå an å søke råd om filmproduksjon hos eldre ungdommer som går på medielinja og profesjonelle filmfolk. Det vil også bli lenker til tilsvarende filmmiljøer nasjonalt og i utlandet.

Nordland fylkekommune
Regionrådet og skolen vil ta kontakt med Nordland fylkeskommune for å få til et engasjement fra deres side slik at prosjektet øker i volum. Regionalt samarbeid mellom kulturlivet og en videregående skole på filmområdet vil kunne tjene som modell for liknende satsinger andre steder i fylket.

Prosjektet er foreløpig finansiert av midler fra Kultursamarbeidet i Vesterålen, Sparerbank1 Nord-Norge og Film og kino.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no