Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Faksimile fra Vesteraalens Avis lørdag den 12. februar 2011.
Heftig debatt om Tilbakestrøm

I en reportasje i Vesteraalens Avis lørdag slås det stort opp på førstesiden at Eirik Pedersen fra Kunnskapsparken i Bodø mener Vesterålen gjør feil i å fokusere på å få unge vesterålinger til å flytte tilbake. Han mener at fokus for tilflytting ikke bør ligge på såkalte tilbakestrømmere, men på å få kunnskapsrike mennesker fra andre deler av landet og utlandet til å flytte hit. Vesterålen bør "drite i disse tilbakestrømsgreiene” står det i referatet.


14.2.2011 - EMB


sertraline and alcohol nhs

sertraline 50 mg link
Debatt
 
  Kolbjørn Larssen reagerer på kunnskaps-direktørens syn på Tilbakestrøm. Se VOL
Uttalelsen har vakt heftig debatt på nettsidene til VOL. . Ser man bort fra enkelte merkelige utsagn, kan debatten oppsummeres slik: Ja takk, begge deler. Vi trenger flere strategier, både for å få flere vesterålinger til å flytte tilbake og for å få folk fra andre steder til å bosette seg her. Kolbjørn Larssen som flyttet tilbake til Vesterålen for 1 1/2 år siden, er mektig irritert. Han svarer på innlegget der VOL har satt som overskrift «Kler av kunnskapsdirektør».
Les oppslaget

Flere strategier
Debatt rundt hvordan man kan øke tilflyttingen og verdiskapingen i regionen er viktig. Den må fortsette, men det finnes neppe noen patentløsning. Vi bør med åpenhet velge flere strategier, høste erfaringer og ikke framheve en strategi på bekostning av en annen, noe Pedersen gjør i følge avisoppslaget.

Opprydding
Opprydding rundt bruken av begrepet «Tilbakestrøm» kan være nyttig. Ordet oppsto for vel 10 år siden. Det var navnet på et regionalt kulturprosjekt som i dag nærmest har blitt en fast ordning i regi av Vesterålen regionråds kulturutvalg. Det går ut på å holde kontakt med unge mennesker fra vesterålsregionen som studerer eller arbeider innenfor kunst-, kultur- og mediefeltet.

Gjennom begrensede støtteordninger kan de unge komme tilbake og framføre sin kunst eller formidle noe av det de har lært. For tiden har regionrådet kontakt med rundt 100 slike mennesker bl.a. gjennom nettstedet www.tilbakestrom.no Nærmere 1/3 av disse har hatt oppgaver og oppdrag i Vesterålen det siste året. Noen har flyttet tilbake.

Røtter og vinger
Målet for Tilbakestrøm er ikke først og fremst tilbakeflytting, men å holde kontakt med unge kunstnere og kulturutøvere som har røtter herfra og som har fått ny kunnskap: Få til sammenheng mellom røtter og vinger om man vil. At rundt 25 tilbakestrømmere gjennom årene har flyttet tilbake som profesjonelle kunstnere, journalister og offentlig ansatte er hyggelig å konstatere, men har mange årsaker. En av disse kan være at kulturkontorene sammen med regionrådets kulturavdeling har holdt kontakt med dem, men det
har ikke belegg i forskning.

Lokale media
Men ordene «tilbakestrøm» og «tilbakestrømmer» har gjennom bruk i lokale medier blitt en generell betegnelse på folk som har flyttet tilbake eller kanskje vil tilbake til Vesterålen uansett yrke og utdanning. Ordene har fått en positiv klang, men er neppe «noen tilbakestrømsgreier» som er vedtatt som toneangivende strategi for næringsutvikling i Vesterålen slik VAs journalist referer Eirik Pedersen fra Bodø. Pedersens resept er såkalte traineeprogrammer. Greit, men heller ikke det er noen trylleformel.

Mer enn et år eller to
Jeg kom til Vesterålen for snar 40 år siden som nyutdannet fra universitetet. Jeg fikk jobb på gymnaset og skulle bo her et år eller to. Hvorfor ble jeg? Verken pga vakker natur eller barnehage til ungene, men fordi Sortland og Vesterålen ble et sted der jeg fikk bruke det jeg hadde lært på en spennende måte og fordi vi ble godt mottatt av folk i det bygdesamfunnet vi valgte å bo.

Helheten
Fraflytting og tilflytting har med arbeidsplasser og arbeidsmuligheter å gjøre, men ikke bare. Kvaliteten i samfunnet spiller også en avgjørende rolle: Skole- og barnehagetilbud, kommunikasjoner, fritidstilbud, kunst- og kulturliv, helsesektor, ja og så hvordan du blir tatt i mot når du flytter til et sted. Denne helheten vil avgjøre Vesterålens fremtid. Det er helheten som må ha hovedfokus.

Kultursamarbeidet i Vesterålen
Erik Bugge
Daglig leder

 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no