Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Tittel på kunstverk: Bryzom. Dette er ett av de 10 kunstverkene som Ingrid stiller ut i Sogn og Fjordane Kunstmuseum og som åpner 30. mars. Utstillingen har hun kalt PELAGIAL – ”Om dragning mot havet og vaffelsøm på silkeorganza”. Ingrid forteller at hun føler at dragningen mot havet er kjenneteignet av motsetninger som gjør at en blir fylt av undring, kjærlighet og respekt.
Ingrid fikk garantiinntekt

Smykkekunstner Ingrid Larssen fra Hadsel har fått Statens garantiinntekt, det man også kaller kunstnerlønn. Den kan gis til yrkesaktive kunstnere som gjennom sin virksomhet over mange år har gjort en kvalitetsmessig verdifull innsats. Garantiinntekten gjelder fram til pensjonsalder. I år var det innenfor kunsthåndverk som smykkekunst hører inn under, 49 søkere. 8 fikk garantiinntekt og bare Ingridfra Nord-Norge. I Vesterålen har billedkunstneren Sigrid Setzu, Øksnes garantiinntekt. Gunnar Tollefsen hadde slik inntekt fram til pensjonsalder.


25.3.2011 - EMB


I neste uke
 
Ingrid forteller i en SMS til Kultursamarbeidet. - Æ e i den syvende himmel. Lande kanskje i neste uke. - Det håper vi hun gjør, for den 30. mars åpner hun utstillinga PELAGIAL i Sogn og Fjordane kunstmuseum med rondt 10 verker. I en presssemelding fra museet står det ”Om dragning mot havet og vaffelsøm på silkeorganza….. ”

Økonomisk trygghet
Garantiinntekten skal gi kunstnere økonomisk trygghet og mulighet til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. I 2010 var det totalt til sammen 391 søkere og 35 som fikk garantert inntekt. Tallene viser at det er svært vanskelig å komme inn under denne ordningen og innebærer stor anerkjennelse. Kunstnerne må jevnlig rapportere om sin kunstneriske virksomhet til Kulturdepartementet for å beholde inntekten.

Kvalitet
Ved tildeling skal det kun legges vekt på kunstnerisk innsats, omfang og kvalitet. Kunstnere som mottar garantiinntekt kan beholde retten til inntekten fram til folketrygdens pensjonsalder, så fremt vedkommende er yrkesaktiv som kunstner. Maksimalt årsbeløp: Kr 207 900,- pr. mai 2010.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no