Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Silje Kristoffersen (nederst til høyre) i Vesterålen utvikling orienterer om mulighetene for å søke midler til regionale kulturprosjekter. Fra venstre bordside: Jon Lauvland Pettersen, Christina Schmailzl, Ingmar Wåhlberg, Kristina Johnsen, Øystein Lindbeck, Marianne Hansen. Høyre side: Marit Nygård, Julie Willumsen, Hilde J. Hansen, RKK. Foto: Kulsam
Nettverk for hjemvendte tilbakestrømmere?

Kultursamarbeidet i Vesterålen samlet sist onsdag for første gang tilbakestrømmere som har flyttet tilbake til Vesterålen. Dette er unge som er utdannet innenfor kunst- og kulturområdet. I over 10 år har regionrådet og kommunene gjennom prosjektet Tilbakestrøm holdt kontakt med denne kategorien vesterålinger. Det dreier seg til sammen om rundt 125 unge spredt over hele landet og i utlandet. Tallet på de som har flyttet tilbake, er rundt 25. Les referat Klikk her.


14.4.2011 - EMB


antidepressants and recreational drugs

bupropion meteo.marche.it
Kulturjobber
 
  Første samlingen av tilbakestrømmere på «Meieriet» under Tilbakestrømsdagene i juni 2000 på Sortland. Enkelte av dem har flyttet tilbake. Foto: Kulsam
Treffet for hjemvendte tilbakestrømmere hadde god oppslutning. Det kom i stand etter initiativ fra en av de «tilbakestrømte» som ønsket kontakt med andre i samme situasjon. De som valgte å flytte tilbake, har etablert seg som billedkunstnere, arbeider som journalister, er ansatt i kulturskolene og på kulturrelaterte linjer på de videregående skolene eller har jobber med tilknytning til kultur.

Gode opplevelser
Under sammenkomsten delte alle opplevelsene rundt det å komme heim. Det kom fram at erfaringene hadde vært gode selv om ikke alle arbeider innenfor det spesialfaget de er utdannet innenfor. Flere hadde valgt å flytte tilbake etter å ha etablert seg med familie for å komme nærmere besteforeldrene.

Mange muligheter
Tilbakestrømmerne så positivt på de mange mulighetene som ligger i kulturmiljøet i regionen. – Her kan man være aktiv deltaker og være med på å forme framtida på en helt annen måte enn i en storby – sa en av dem. Flere betonet også viktigheten av at kommunene og regionen samlet hadde holdt kontakt med dem og gitt dem muligheter til å komme hjem med konserter, forestillinger og utstillinger.

Nettverk?
Ideen om å danne et nettverk for de som har flyttet tilbake kom fram på møtet der både Sortland kommune og regionrådet var representert. Silje Kristoffersen i Vesterålen utvikling orienterte bl.a. om at regional kultursatsing er ett av satsingsområdene i partnerskapsavtalen med fylkeskommunen og at de kan ta kontakt hvis de vil utvikle noe i fellesskap.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no