Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Ida til Eskifjord

Billedkunstner Ida Walenius fra Sigerfjord har fått reise- og arbeidsstipend til Eskifjord fra Øst-Island kulturråd og Vesterålen kulturutvalg. Hun skal bo i et restaurert norsk hus, Jensen husit som kommunen tilbyr for recidencyopphold for kunstnere og kulturarbeidere. Kulturutvalget har en avtale med Eskifjord kommune om opphold for en til to fra Vesterålen i året. Tidligere har billedkunstner Bent Aune og redaktør Gard Michalsen hatt arbeidsstipend dit.10.7.2011 - EMB


Tre ukers opphold
 
Ida er utdannet fra høgskolen i Tromsø og flyttet tibake for et år siden. Hun søkte om deltakelse i prosjektet The Edge of the Imagination på Island i sommer, men ble ikke valgt ut. Imidlertid mente kulturrådet på Øst-Island at søknaden hennes var så spennede at de tilbød henne et recidencyopphold til høsten. Hun skal oppholde seg der i tre uker i månedsskiftet september – oktober.

Fortellinger og sagn
Ida vil gjøre reaserch til et kunstprosjekt rundt fortellinger og sagn fra islandsk saga til nordnorske sagn, via samiske sagn. Hun ønsker å finne ut om det er mulig å se sammenhenger mellom islandsk og nordnorsk fortellertradisjon og vår felles fortid. Ida skriver i søknaden at hun ønsker å jobbe mot sin første separatutstilling med mulig visning både i Vesterålen og på Island.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no