Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
The Copenhagen Agreement. I mai 2008 møttes representanter for Donegal County Council, Vesterålen regionråd og Øst-Island kulturråd i København for å diskutere et trekantsamarbeid. Det var et fruktbart møte som med en viss munterhet ble kalt «The Copenhagen Agreement» og som dannet grunnlaget for samarbeidet som nå føres videre.

Fra venstre: Eileen Burgess, leder for kulturavdelingen iDonegal County Council, Erik Bugge, daglig leder, Kultursamarbeidet i Vesterålen, Traolach Ó'Fionnain, Art Officer, Donegal County Council and Skuli Björn Gunnarsson, direktør for kultursenteret, Skridukaustur. Foto: Skuli Gunnarsson
Videre internasjonalt samarbeid

Kultursamarbeidet i Vesterålen er i gang med prosjektet «Kulturkontakt Vesterålen: Internasjonalt samarbeid». Det skal gå over minst to år og bl.a. videreutvikle kultursamarbeidet med Øst-Island og Donegal i det nordvestlige Irland. De tre regionene danner et slags kulturelt triangel i det nordlige Atlanterhavet og har gjennomført en rekke utvekslinger og fellessatsinger. Det kan være aktuelt å utvide samarbeidet med en fjerde kystregion i samme havområde.


10.10.2011 - EMB


Kultur - næring
 
  Fra forestillingen «The Edge of the Pier» - Kaikanten på Melbu med dansere fra Norge, Island og Irland. Foto: Ove Aalo
Det vil bli satset på rene kulturutvekslinger og samarbeidsprosjekter, men også utprøving av feltet kultur – næring satt inn i en internasjonal ramme. Vesterålen er en eksportrettet region som har bedrifter med kontakter i mange kystsamfunn. Det kan være aktuelt å prøve ut om kulturlivet og næringslivet kan ha felles interesser på dette området.

Reiseliv
Også reiseliv vil bli et tema. Både Island og Irland har satset sterkt på kultur- og naturbasert reiseliv. Nettopp i en periode med økonomiske problemer i disse landene har dette vært et prioritert satsingsområde som Vesterålen har mye å lære av.

Nye mulighter
 
  Museene i Donegal, Vesterålen og Øst-Island har som resultat av samarbeidet laget den digitale fellesutstillingen «Wool and Sheep» - Ull og sau. Se www.woolandsheep.com
Gjennom denne satsingen vil det også være viktig å få vist mulighetene som ligger i direktesamarbeid mellom kommuner, museer og organisasjoner i andre land. Et bredt anlagt informasjonsmøte planlegges neste år. Partnerskap kan her være her et stikkord.

Prosjektledelse
Erik Bugge, som nylig sluttet i stillingen som daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen, er prosjektleder for «Kulturkontakt Vesterålen: Internasjonalt samarbeid» i 50 % stilling. Vesterålen kulturutvalg er styringsgruppe.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no