Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Søk støtte til internasjonalt kultursamarbeid!

Gjennom prosjektet Kulturkontakt Vesterålen: Internasjonalt samarbeid er det laget en oversikt over de vanligste støtteordningene for internasjonalt kultursamarbeid som både det offentlige og frivillige kulturlivet kan ha nytte av. Klikk her


29.1.2012 - EMB


Ulike ordninger
 
  Unghdomsgruppe fra Øst-Island besøker Base Camp i Øksnes. Bryndis klaterer på bruskasser. Klatringen gjorde at hun mistet høydeskrekk og flyskrekk! Foto: V. Friluftsråd
Det gjelder ordninger innenfor EU-systemet til større kulturprosjekter og til samarbeid mellom ungdom i Europa. Det finnes flere støtteordninger som gjelder nordisk samarbeid og de siste årene har vært stor økning av midler fra regjeringens Nordområdesatsing, særlig til prosjekter knyttet til kultursamarbeid med Rusland. Se om støtteordninger Det er også mulig å søke støtte fra Nordland fylkeskommune særlig hvis ungdom er involvert.

Selvforståelse
Internasjonal kontakt på kulturområdet kan være inspirerende og gi ny kunnskap. Viktigst er kanskje at når du møter andre, forstår du også bedre deg selv og verdien i det arbeidet du driver.

Tradisjon for utenlandssamarbeid
Både kulturinstitusjoner og organisasjoner i Vesterålen har gjennom årene hatt et mangfold av kontakter internasjonalt på kulturområdet. Prosjektene har både hatt kortsiktig og mer langsiktig karakter. Det finnes flerårige utvekslingsavtaler med miljøer og institusjoner i Guatemala, på Island, i Irland og i Russland. Det er knyttet kontakt med kulturmiljøer i Mexico, Portugal, Spania og Tyskland. Både enkeltkommuner og Vesterålen kulturutvalg står bak. I tillegge har både skoler og kulturorganisasjoner lang erfaring med slikt samarbeid.

Nyttige pengesekker
Oversikten er neppe komplett, men gjør det enklere å finne fram til nyttige pengesekker både for offentlige instanser og frivillige organisasjoner. Den vil jevnlig bli oppdatert og supplert når nye støtteordninger dukker opp.

Donegal og Øst-Island
Kultursamarbeidet i Vesterålen er i gang med et samarbeid med Øst-Island og regionen Donegal i det nordvestlige Irland. Innenfor dette kulturelle triangelet arrangeres utvekslinger og samarbeidsprosjekter mellom tre parter. Noen ganger utlyser Kultursamarbeidet reisestipender for kontakt- og arbeidsopphold, men har ikke ordinære tilskuddsmidler.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no