Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Fra forestillingen The Edge of the Pier på Neptunkaia, Melbu i 2010 som inngikk i ett av de største fellesprosjektene mellom Vesterålen - Donegal - Øst-Island. Det var ett av tre i hvert land under overskriften EDGES: Three Sides of the Same Sea. Fra venstre den norske danseren Audun Kvam, Oslo, Lilja Steinunn Jonsdóttir, Island og Aoife Toner, Irland. Foto: Ove Aalo
Kulturkontakt Vesterålen: Internasjonalt samarbeid
Prosjektet Kulturkontakt Vesterålen: Internasjonalt samarbeid er nå godt igang. Det er en oppfølging av kontakten som er utviklet de siste 10 årene mellom Vesterålen, Island og Irland. Det startet med markeringen av milleniumskiftet der Vesterålen valgte å bruke Golfstrømmen som metafor og inspirasjonskilde. Erik Bugge leder prosjektet som følger opp etablerte kontakter for videre utvikling. Les mer29.1.2012 - EMB


mixing weed and adderall

mixing xanax and weed archive.2y.net
Det startet på Thingvellir
 
  Vesterålen kulturutvalg og kultursjefer på det gamle tingstedet Thingvellir der det ble besluttet å igangsette et kultursamarbeid med Øst-Island. Foto: Rigmor Dava
Andøy var først ute og gjennomførte samarbeidsprosjekter inspirert av golfstrømmetaforen allerede i 1999 med både Mexico og Guatemala. Etter hvert knyttet Vesterålen kulturutvalg kontakt med den østlige delen av Island og igangsatte en rekke fellesprosjekter fra 2004. I 2007 kom Donegal helt nordvest i Irland, med. Det ble etter hvert dannet en kulturell trekant, et "Golfstrømtriangel" i det nordlige Atlanterhavet der det i løpet av de siste fem årene er gjennomført en rekke utvekslinger og større fellesprosjekter.

Visjon
Kulturkontakt Vesterålen følger opp samarbeidet som er etablert og videreutvikler regionens satsing på internasjonalt kultursamarbeid. Prosjektet Kulturkontakt Vesterålen har som visjon:
- Å styrke Vesterålen som en moderne region med internasjonale kulturkontakter

Seks hovedinnsatsområder
 
  Fra forberedelser til forestillingen Kanten er den nye midten på Island med tilbakestrømmere fra Vesterålen og Øst-Island. Foran musikeren Svanur Vilbergsson. Foto: Kulsam
Prosjektet konsentrerer seg om seks hovedoppgaver:
- Videreutvikling av samarbeidet med Donegal og Øst-Island i kontakt med andre kantregioner og øysamfunn i det atlantiske havområdet

- Utprøve muligheter for reiselivskontakt i kjølvannet av de utenlandske kulturkontaktene

- Vurdere deltakelse i EU-partnerskap for regionen og enkeltkommuner

- Samarbeid med eksportrettet næringsliv i Vesterålen og tilsvarende særlig på Øst-Island

- Presentere informasjon om støtteordninger til internasjonalt kultursamarbeid (web o.a.). Arrangere et regionalt informasjonsmøte om støtteordninger for internasjonalt kultursamarbeid Klikk her

- I samarbeid med lokalt firma i Vesterålen som arbeider internasjonalt med læringsopphold i europeiske land for kulturarbeidere innenfor privat og offentlig sektor

Museumssamarbeid
Fra 2007 er det etablert samarbeid mellom regionmuseene i de tre områdene. Denne kontakten søkes videreutviklet. Et større fellesprosjekt knyttet til ull og sau er gjennomført. Les mer Museum Nord - Sortland Museum åpnet også en vandreutstilling, Av samme ulla, som har vært vist i store deler av nordre Nordland. Les mer.

Om støtteordninger for kulturkontakt med utlandet. Klikk her
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no