Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Fra en tidligere samling i Lødingen for Kunst- og kulturstrømkomiteene i Vesterålen
Varsel om oppstart av planarbeid

Vesterålen kulturutvalg har startet arbeidet med ny strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen 2012-2015.


1.2.2012 - VS


Vesterålen kulturutvalg vedtok framdriftsplanen for arbeidet med ny strategiplan i kulturutvalgsmøte 27. januar 2012.

Arbeidet med planen vil foregå administrativt i regionrådet, og deretter gå til kulturkontorene for administrativ behandling. Kulturkontorene vil i samråd med kunst- og kulturstrømkomiteene og andre lag og foreninger komme med innspill.

Første planutkast vil bli behandlet politisk i kulturutvalgsmøte 27. mars, og deretter bli sendt på høring til kommunestyrene/lagt ut for offentlig høring. Endelig plan vil bli behandlet i kulturutvalgsmøte 12. juni og regionrådets arbeidsutvalg 22. juni.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no