Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Besøk på Norsk fiskeindustrimuseum. Fra venstre Art Officer Traolach Ó Fionnáin i Donegal County, Eileen Burgress, leder for kulturavdelingen i Donegal County Council, leder av Øst-Island kulturråd Björn Ingmarsson, Signý Ormarsdóttir, daglig leder for Øst-Island kulturråd, Ragnheidur Jóna Ingimarsdóttir, daglig leder i Eything kulturråd, rådsmedlem Ásta Kristín Sigurjónsdóttir og prosjektleder Erik Bugge som hadde ansvar for opplegget. Foto: Kulsam
Videre internasjonalt kultursamarbeid

I forrig uke hadde Kultursamarbeidet i Vesterålen besøk av en delegasjon på seks fra Donegal i det nordvestlige Irland og Øst-Island som Vesterålen kulturutvalg samarbeider med. De besøkte i rekkefølge kommunene Andøy, Øksnes, Sortland, Bø og Hadsel. Delegatene som driver kulturutvikling lokalt i sine regioner, var begeistret over det de fik se av kultursatsing i Vesterålen og ser fram til å videreføre samarbeidet.


26.2.2012 - EMB


Mange temaer
 
  Avdelingsleder Eileen Burgess takker orføreren i Øksnes Jørn Martinussen for omvisning og lunsj i Nyksund og overrekker en gave. Foto: Kulsam
Temaene som sto sentralt utenom informasjon om det regionale kultursamarbeidet, var hvordan man arbeider lokalt innenfor profesjonell billedkunst, barneteater, kultur – turisme, bibliotek, kulturskolesystemet, museum og kulturhus som samler ulike kommunale kulturaktiviteter.

Kontakt gjennom 10 år
Det er i år 10 år siden Vesterålen kulturutvalg fikk kontakt med Øst-Island kulturråd i forbindelse med en større vesterålsmarkering i Reykjavik. En rekke utvekslinger har blitt gjennomført gjennom årene med ungdom, profesjonelle musikere, billedkunstnere, museumsfolk, journalister, dansere, kokker og unge filmfolk. For fem år siden kom også Donegal i det nordvestlige Irland med i samarbeidet gjennom Donegal County Council.

Kulturhistorie sentralt
 
  Ungdommens mediehus på Stokmarknes. Prosjektleder Kolbjørn H. Larssen orienterer om regionrådets og Hadsel vgs' prosjekt Filmfokus Vesterålen. Foto: Kulsam
En viktig del av besøket i siste uke var å diskutere hvilke retninger både det to- og tre-sidige samarbeidet skal ha videre. Det ble konkludert med at fortsatt museumssamarbeid om formidling av lokal kulturhistorie bør stå sentralt og at det er en utfordring å gi ungdom muligheten til å skape tidstypiske uttrykk av lokalt tradisjonsstoff.

Kunst, friluftsliv og turisme
Ellers var det enighet om at det bør satses videre på profesjonell kunst innenfor alle uttrykksformer, at området kultur – turisme bør sterkere inn og at ungdomsutvekslinger og fellesprosjekter knyttet til friluftsliv, musikk og film kunne bli fruktbare temaer.

Stjele idéer?
Gjestene reiste hjem etter en avsluttende fellesmiddag som Sortlands ordfører hadde invitert til. Både irene og islendingene ser store verdier i å videreføre samarbeid og kanskje «stjele» noen idéer fra Vesterålen med seg hjem. En av disse var prosjektet «Tilbakestrøm» og kontakt med utflyttet ungdom.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no