Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Interesse for stipendopphold i Europa?

Kultursamarbeidet i Vesterålen regionråd samarbeider med bedriften Apriori Utvikling AS på Andenes for å få i gang en internasjonal hospiteringsordning for folk som driver egen kulturnæringsvirksomhet samt ledere og mellomledere innenfor kultursektoren. Planen er at de som arbeider innenfor både det private og offentlige, skal kunne få faglig påfyll og inspirasjon gjennom målrettede hospiteringer i utlandet.


30.3.2012 - EMB


mixing viagra and weed

mixing ibuprofen and weed redirect
«Reis & Ryk Kultur»
 
  Smykkekunstner Ingrid Larssen fra Hadsel hadde for noen år siden hospitantopphold hos kunstalleriet Electrum i London gjennom «Reis & Ryk»-urdningen. Hun lærte om utstillingsteknikk og forteller at hun var svært fornøyd med oppholdet. Ta kontakt med henne hvis du har spørsmål. Foto: Maja Larssen
Arbeidstittel for prosjektet er «Reis & Ryk Kultur». Det bygger på konseptet «Reis & Ryk» som Apriori Utvikling har drevet gjennom mange år med næringslivet som hovedmålgruppe. Konseptet er utviklet i nært samarbeid med EU's Leonardo da Vinci-program, med tilskudd fra blant annet Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune. Les mer

Kartlegging av interesse
Kultursamarbeidet sender i disse dager ut en forespørsel til aktuelle søkere i Vesterålen for å kartlegge interessen for et slikt tilbud. Frist for tilbakemelding er 25. mars 2012. Klikk her Er interessen stor nok, starter prosess for å skaffe nødvendige økonomiske midler. Forhåndsundersøkelser viser at sannsynligheten er stor for å få dette til. Aktuelle deltakere kan henvende seg til Vesterålen regionråd for å bli registrert.

Stipendmuligheter for kulturfolk
Går finansieringen i orden, vil det bli mulig for kunstnere, kulturformidlere og mediefolk med enkeltmannsforetak eller egne bedrifter å søke om stipend til slike hospiteringsopphold. Tilbudet går også til ledere og mellomledere innenfor offentlig kultursektor. Det betyr at kultursjefer, kulturskolerektorer, biblioteksjefer, kinosjefer og ungdomsledere kan reise ut for å lære om hvordan man arbeider innenfor disse fagområdene i andre land i Europa.

Kulturkontakt Vesterålen
Arbeidet med å få til denne ordningen skjer gjennom Kultursamarbeidets prosjekt «Kulturkontakt Vesterålen: Internasjonalt samarbeid», støttet bl.a. av Vesterålen utvikling..
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no