Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Møte i Vesterålen kulturutvalg

Vesteålen kulturutvalg skal ha møte i Bø tirsdag 27. mars kl 10. Møtet starter med omvisning i kultursalen som er under bygging. Der får politikerne vite mer om prosjektet, den nye kinoen og ungdomsarbeidet i Bø.


22.3.2012 - VS


Saker som skal behandles:

11/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

12/12 Godkjenning av referatet fra møte 27.01.12

13/12 Orienteringssaker
1.Orientering om kultursalen m.m. skjer først i møtet
2.Prosjektmedarbeider Margrethe Berntsen
3.Filmfokus Vesterålen
4.Sceneinstruktøren
5.Kort nytt fra Kultursamarbeidet, AU og fra kommunene

14/12 Drøftingssaker
1. Sceneinstruktørordningen
2. Aktuelle saker for å ta opp med fylkesråden 10.05.12

15/12 Høringsutkast ny strategiplan

16/12 Godkjenning av årsrapport og regnskap 2011 for MUSAM

17/12 Godkjenning av årsrapport 2011 for Vesterålen friluftsråd

18/12 Godkjenning av årsrapport og regnskap 2011 for Vesterålen kulturutvalg

19/12 Valg av nestleder

20/12 Referatsaker
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no