Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Søk Reis & Ryk Kultur!

Kultursamarbeidet i Vesterålen regionråd og bedriften Apriori Utvikling AS på Andenes er i gang med å utvikle et kulturprogram for bedrifts- og institusjonshospitering i europeiske land. Det har fått navnet «Reis & Ryk Kultur». Søknadsfristen er satt til 1. mai. Nødvendige søknadsskjemaer finner du nedenfor. Samling i september hvis finansieringen går i orden. Hospitering i 14 dager i høst, i vinter eller i vår ut fra hva som passer den enkelte.


23.4.2012 - EMB


Hospiteringsordning
 
  Fimaet Apriori Utvikling AS som regionrådet samarbeider med om «Reis & Ryk Kultur».
Hvis finansieringen går i ordren, er målet å komme i gang med en hospiteringsordning for ledere og mellomledere som arbeider innenfor kultursektoren i Vesterålen. Ordningen vil også kunne gi tilbud til de som har et eget næringsrettet kulturforetak slik mange kunstnere, kulturarbeidere og mediefolk har.

Forbehold om finansiering
Det arbeides nå med å få til ekstern finansiering av prosjekt. Interesserte kan søke om å delta til Vesterålen regionråd innen 1. mai 2012. Det blir prosjektstart med to dagssamlinger tidlig i høst hvis finansieringen går i orden. Søknadsskjema for offentlig ansatte Klikk her Søknadsskjema for privat virksom Klikk her

EU-program
«Reis & Ryk Kultur» bygger på konseptet «Reis & Ryk» som Apriori Utvikling har drevet gjennom mange år med næringslivet som hovedmålgruppe. Det er utviklet i nært samarbeid med EU's Leonardo da Vinci-program, med tilskudd fra blant annet Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune. Les mer Planen er å kunne gi faglig påfyll og inspirasjon gjennom målrettede hospiteringer i utlandet over 14 dager.

 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no