Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Åsa Elstad (t.v.)som er er førstekonservator og avdelingslreder ved Museum Nord - Sortland museum plan legger å hospitere ved et museum på Island. Billedkunstner Elin Rindahl Steiro ønsker å lære mer om grafikk og vil hospitere ved et grafisk verksted, kanskje i England. Foto: Kulsam
Reis & Ryk Kultur er i gang!

Finansieringen av Reis & Ryk Kultur er nå gått i orden etter at Innovasjon Norge har gitt støtte til prosjektet. Kultursamarbeidet i Vesterålen regionråd og bedriften Apriori Utvikling AS på Andenes har utviklet et kulturprogram for ledere og mellomledere innenfor kulturnæringer og offentlig kultursektor. Prosjektet går ut på at deltakerne får stipend fra oss til å hospitere ved en kulturbedrift eller en kulturinstitusjon i et Europeisk land.


5.9.2012 - EMB


Grafikk
To av deltakerne er billedkunstneren Elin Rindahl Steiro og konservator ved Museum Nord Åsa Elstad fra Sortland. Elins plan er å hospitere ved et grafisk verksted i England hvis hun får plass der. Hennes plan er å kvalifisere seg bedre for å med grafiske trykk.

Kanskje sildemuseum
Åsa ønsker å lære mer om museumsformidling ved å hospitere ved et islandsk museum. Hun sier at det har stor verdi å lære av et museum som samarbeider med kunstnere slik det skjer ved det nasjonale sildemuseet i Siglafjord nord på Island.

Fortsatt noen få ledige plasser
Det er plass til 30 deltakere. 27 er nå påmeldt, så det er noen få ledige plasser. Interesserte må raskt melde fra til Vesterålen regionråd eller Apriori Utvikling om de er interessert i å søke. Det blir to samlinger før utreise og en når alle er tilbake. Første samling blir 18. september. Hospitering blir 14 dager seint i høst, i vinter eller i vår ut fra hva som passer den enkelte. Deltakerne må selv finne fram til hvor de vil, men Apriori bistår i prosessen. Alle får et reise- og oppholdsstipend på mellom kr 14 000,- og 18 000,-.

Leonardo da Vinci
Prosjektet inngår i Eus Leonardo Da Vinci-program og er støttet av Kommunenes sentralforbund og Innovasjon Norge. Vesterålen regionråd er hovedansvarlig for prosjektet gjennom Kultursamarbeidet i Vesterålen.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no