Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Grethe Stave i Apriori Utvikling AS forteller de 29 deltakerne på Reis & Ryk Kultur om opplegget under første samling på Stokmarknes. Foto: Kulsam
Kulturfolk til Europa

EU-prosjektet Reis & Ryk Kultur er i gang. Tirsdag var første samling med 29 ledere og mellomledere innefor kultursektoren i Vesterålen. Det er folk som driver enten sin egen kulturbedrift eller som arbeider innenfor det offentlige rundt i kommunene. Deltakerne som kommer fra alle seks vesterålskommunene, får reise- og oppholdsstipend for å hospitere i en kulturbedrift eller en offentlige institusjon rundt i Europa.


18.9.2012 - EMB


Fjorten dagers hospiteingsopphold
 
  Grethe Stave fra Apriori demonstrerer hvordan man lager en tulipan av en serviett. Foto: Kulsam
Det er Vesterålen kulturutvalg som står bak Reis & Ryk Kultur. Konsulentbedriften Apriori Utvikling AS på Andenes er engasjert for å gjennomføre opplegget. Apriori har mer enn ti års erfaring med å sende folk til forskjellige land for et 14 dagers hospiteringsopphold der de aktivt skal lære av vertsbedriften eller mottakerinstitusjon de har funnet fram til.

Fra håndtverkere til rektorer
De som er med, spenner fra frilansforfattere, kunstnere og håndverkere til museumsfolk og kulturskolerektorer. Målet er å skaffe seg ny kunnskap og få til en positiv utvikling på egen arbeidsplass.
 
  En viktig del av opplegget var å bli bedre kjent. Deltakerne laget først hver sin tulipan av papir i blått eller hvitt og skulle stille spørsmål til en deltaker de ikke kjente fra før. Fra venstre gallerist Kåre Bjørn Kongsnes fra Sortland og keramiker Cecilie Haaland fra Henningsvær, museumsleder Sten Magne Engen fra Stokmarknes og daglig leder Marianne Hansen fra Melbu, gallerist Ingrid Lekven fra Bø og inspektør Odd Kjæreng fra Sortland. Foto: Kulsam
Men opplegget gjør også at folk som arbeider innefor kulturfeltet rundt i regionen, blir bedre kjent med hverandre og etablere et nettverk. I tillegg få Vesterålen nye kulturkontakter rundt i Europa.

Mål
De påmeldte møttes på samlingen for å få presentert opplegget og bli kjent med hverandre. Neste samling blir om fem uker. I mellomtiden skal deltakerne i samråd med Apriori konkretisere hvilke mål de har og hvordan et slikt opphold kan utvikle bedriften etter avdelingen de jobber i. Seint i høst og til våren går turen ut i Europa. I mai samles alle for å dele erfaringer.

Pionerprosjekt
Reis & Ryk Kultur er et pionerprosjekt der Vesterålen er først ute. Det er støttet over EUs Leonardo Da Vinci-program, av Innovasjon Norge og av Kommunenes sentralforbund.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no