Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Grethe Stave fra Apriori Utvikling AS gir gode råd under samlingen. Foto: Kulsam
Vesterålinger på vei til Europa

Reis & Ryk Kultur er godt i gang. Mandag var andre forberedende samling før turen for de rundt 28 som deltar, går ut i Europa. Alle skal hospitere i en bedrift eller i en institusjon før sommeren neste år. Kultursamarbeidet i Vesterålen har ansvar for opplegget gjennom sin internasjonale kultursatsing. Konsulentfirmaet Apriori Utvikling AS er engasjert til å gjennomføre opplegget etter et konsept som de har gode erfaringer med.


29.10.2012 - EMB


Mål
 
  Gruppearbeid om hvordan presentere deg selv og hvor du kommer fra. Fra venstre frilansskribent Maianne Strand fra Sortland, keramiker Cecilie Haaland fra Henningsvær og Marianne Hansen som for tiden er daglig leder av Nordland Akademi på Melbu. Foto: Kulsam
Fra Kultursamarbeidets side har Reis & Ryk Kultur tre mål: Å øke kompetansen hos ledere og mellomledere innenfor privat og offentlig kultursektor, å utvikle et nettverk mellom deltakerne og å bidra til etablering av nye kulturkontakter i europeiske land som Vesterålen kan ha nytte av. Deltakerne har foreløpig siktet seg inn mot bedrifter og institusjoner i Tyskland, England, Italia, Nord-Irland, Shetlandsøyene, Nederland, Island, Sverige og Danmark.

Stort spenn
Målgruppa for Reis & Ryk Kultur er næringsdrivende innenfor kultursektoren i Vesterålen og ledere innenfor offentlig kultursektor. Deltakernes arbeidsfelt spenner fra innramming,
 
  Nye kontakter etableres. Her gallerist Kåre-Bjørn Kongsnes med galleri på Sortland sammen med produsent Rune Mikkelborg og frilansmusiker Christina Schmaizlel bosatt i Nyksund. Foto: Kulsam
musikk og kulturbasert reiseliv til kulturskole, billedkunst og museum.

Kulturforskjeller
Under samlingen presenterte hver enkelt hvor langt de hadde kommet i arbeidet med å finne et vertskap i et europeisk land. De fikk gode råd med på veien av Grethe Stave og Ninette Sjåfell om hvordan de bør presentere seg selv og regionen de kommer fra og hvordan man må ta hensyn til kulturforskjeller mellom Norge og andre land.

Støtte
Prosjektet er støttet gjennom EUs Leonardo Da Vinci-program, av Innovasjon Norge og Kommunenes sentralforbund. Prosjektet avsluttes på en evalueringssamling i begynnelsen av juni.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no