Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Det restaurerte Jensens hus ligger i tettstedet Eskifjord. Det er bygget i norsk stil og brukes av kommunen Fjardabyggd til recidencybolig for kunstnere og kulturarbeidere. Vesterålen kulturutvalg har avtale med kommunen om mulig opphold både på høsten og våren i huset. Det stilles gratis til disposisjon. Foto: Bent Aune som i 2010 oppholdt seg to uker i Jensens hus
Reise- og arbeidsstipend - Øst-Island 2013

For åttende gang utlyser Kultursamarbeidet i Vesterålen et reise- og arbeidsstipend til Øst-Island for utøvende og skapende kunstnere og kulturarbeidere. Stipendet gjelder for de som yrkesmessig arbeider med kultur over hele fjøla og i media. Søkeren må være bosatt i Vesterålen. Et lite hus, Jensens hus, i Eskifjord nede ved kysten stilles til disposisjon. Tid for opphold er primært våren 2013. Søknadsfrist: 15. januar 2013. Se annonse og mer informasjon. Klikk her


22.12.2012 - EMB


cialis cena 2018

cialis 20mg predaj partickcurlingclub.co.uk
Samarbeidsavtale
 
  Da cellisten Karin Nielsen og sangeren Liv Skrudland hadde recidencyopphold på Øst-Island, suderte de islandsk samtidsmusikk og tradisjonsmusikk. Oppholdet ledet fram til konserter både på Island og i Vesterålen. Foto: Skuli Björn Gunnarsson
Stipendet bygger på samarbeidsavtalen mellom Vesterålen kulturutvalg og Øst-Island kulturråd. Oppholdet det søkes om støtte til, kan vare opp til tre uker og gjelder primært for våren 2013. Utgifter til reise og noe kostpenger dekkes av Kultursamarbeidet i Vesterålen. Fjardabyggd kommune der den lille bygda Eskifjord ligger, stiller med gratis bolig. Les mer om Øst-Island Våre kontakter på Øst-Island vil bidra til at oppholdet kan bli utbytterikt.
Se info om Øst-Island på engelsk. Se også billedserie fra Øst-Island.

Boligen
Jensens hus er et restaurert hus i norsk stil. Det har det siste året fungert som residencybolig for profesjonelle
 
  Bent Aune åpnet utstilling i Galleri Apotheket etter oppholdet i Jensens hus. Den ble også vist i Eskifjord. Foto: ingrid Larssren
utøvere innen kunst, kultur og media. Oppholdene har vært mulig gjennom støtte fra Nordland fylkeskommune v/Vesterålen utvikling og kulturdepartementet.

Flere fra Vesterålen
Mange kunstnere og musikere hadde mellom 2005 og 2009 slike opphold i kultursenteret Skriduklaustur ved Egilsstadir. Fra 2010 har Jensens hus hatt en tilsvarende funksjon for billedkunstnerne Bent Aune og Ida Walenius og redaktør Gard Michalsen. Resultater har blitt kunstutstillinger, konserter og avisartikler på Island og i Vesterålen.

Heimeadresse Vesterålen
Søkeren må ha heimeadresse i Vesterålen. Søknaden sendes på e-post til postmottak@vestreg.no med personopplysninger, CV og planer for oppholdet. Det kan være et positivt moment at planene kan bety noe for videreutviklingen av kontakten mellom Øst-Island og Vesterålen.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no