Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Fra filmfesten under Laterna Magica 2012 med prisvinnere. Foto: Kulsam
Ordførereruttalelse til kulturministeren om kutt i statlige filmpenger til barn og unge

De seks vesterålskommunene har i mange år utviklet et skapende filmmiljø for barn og unge. Dette har blant annet skjedd med støtte fra Film og kino gjennom støtteordningen Regionale filmtiltak – barn og unge som følger opp den statlige Handlingsplanen for filmsatsing på barn og unge 2012 – 2013. Budsjettposten er nå sterkt redusert og kuttet fra 3 mill til 2,7 mill i 2012 ned til kr 500 000 i år. Dette reagerer ordførerne på.


2.3.2013 - EMB


Uttalelse fra Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg ble i møte 1. mars 2013 orientert om de reduserte tilskuddene til Film og Kino og konsekvensene for filmsatsingen i Vesterålen. Utvalget vedtok følgende uttalelse til kulturministeren:

 
  Kulturminister Hadia Tajik. Foto: Ilja C. Hendel
«De seks ordførerne i Vesterålen ber kulturministeren sørge for at Film og kino tilføres midler slik at Handlingsplanen for filmsatsing på barn og unge kan følges opp i 2013 og i årene framover. Dette vil bety svært mye for at distrikter som Vesterålen skal kunne fortsette satsingen rettet mot barn og unge på filmområdet. Uten disse midlene vil arbeide kunne stagnere.

Film og kino har også på andre områder betydd mye for Vesterålen gjennom festivalstøtteordningen, skolefilmkonsulenten og tilskudd til filmprosjekter i regi av den kulturelle skolesekken. Vi ser med stor uro på at budsjettet til Film og kino de siste årene er sterk redusert på grunn av nedgang i videoavgiftene. Vesterålen regionråd ber om tilbakemelding på dette innspillet.»

Stor betydning
Midler fra støtteordningen Regionale filmtiltak – barn og unge har gjort det mulig å holde regionale filmkurs for ungdom i Vesterålen, igangsette prosjektet Filmfokus Vesterålen og bygge opp nettstedet www.laternafilm.no der de unge kan søke råd om filmproduksjon. Klikk her. Uten videre prosjektmidler fra Film og kino vil mye av dette utviklingsarbeidet kunne stanse opp. I tillegg har festivalen Laterna Magica for barn og unge fått festivalstøtte, men som i år er redusert. Uten videre støttemidler fra Film og kino vil mye av dette utviklingsarbeidet kunne stagnere.

Fra amatør til profesjonell
Fra 1992 er det produsert rundt 500 kortfilmer av vesterålsbarn og unge. Filmarbeidet i regionen har medvirket til at en rekke unge som har deltatt i denne satsingen langt borte fra de store byområdene, i dag arbeider profesjonelt innenfor film og TV. Filmsatsingen i Vesterålen har skuespilleren Bjørn Sundquist som beskytter.

 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no