Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Fra et seminar på Bornholm i forrig uke arrangert av Center for Regional- og Turismeforskning. Her drøftet de fremdriften i prosjektet ”Mit hjem er hvor mit hjerte er” og hvordan de skal finne frem til utflyttede bornholmere som utdanner seg eller arbeider innenfor kulturfeltet. Foto: CRT
Bornholm vil lære av Tilbakestrøm

Kultursamarbeidet i Vesterålen skal i mai være vertskap en delegasjon fra Bornholm og Øst-Island. Danskene og islendingene kommer for å lære om ordningen Tilbakestrøm som Kultursamarbeidet har drevet gjennom mange år. Bornholmerne vil starte et lignende prosjekt som de kaller ”Mit hjem er hvor mit hjerte er” som retter seg mot unge, utflyttede bornhomere som arbeider med kunst og kultur. Å se disse unge som en ressurs fro Bornholm er en ny tanke, forteller prosjektleder Lene Rømer.


12.3.2013 - EMB


Tilbakestrøm
 
  Konsulent Lene Rømer i Center for regional- og turismeforskning og hovedansvarlig for forprosjektet. Hun sier at å se disse unge som en ressurs for Bornholm er en ny tanke.
Tilbakestrøm (se tilbakestrom.no)er en ordning der kommunene gjennom Kultursamarbeidet holder kontakt med utflyttet ungdom som utdanner seg eller arbeider innfor kunst, kultur og media. De kan søke om prosjektmidler for å komme tilbake med forestillinger, utstillinger eller konserter. Det er også en reisestøtteordning for tilbakestrømmere som får oppdrag i Vesterålen. En del av dem er tilbake for godt.

Nordiske midler distriktsutviklingsmidler
I høst holdt Erik Bugge som har vært med på å utvikle Tilbakestrøm, er foredrag under en internasjonal konferanse på Island om bl.a. denne ordningen. Deltakerne fra Bornholm ble så begeistret for ideen at de ville i gang med et forprosjekt. Nå har Center for Regional- og Turismeforskning på Bornholm fått penger til dette fra Nordisk ministerråd og kommer bl.a. til Vesterålen for å høre om prosjektet og treffe noen av de hjemvendte tilbakestrømmere i Bø og Sortland. Planene om et slikt prosjekt har fått stor medieoppmerksomhet på Bornholm. Se innslag fra TV2bornholm Se også nasjonalt brev om distriktsutvikling.

Hyggelig tyveri
Bornholmerne har ”stjålet” ideen. – sier Bugge. - Bare hyggelig! Tilsvarende tyveri har skjedd på Island. Vesterålen deltar nå sammen med Øst-Island og Bornholm i dette forprosjektet. I mai kommer 12 bornholmere til Vesterålen, i august drar vi til oppsummeringen på Bornholm. Vi har også mye å lære og vil kunne se Tilbakestrøm med nye øyne – avsluttet han.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no