Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Deltakerne på første evalueringsmøte. F.v. Kulturkolerektor Veronica Vangen Evensen, Sortland, museumsleder Trond Torgvær, Øksnes, fotograf Hege Abrahamsen, Sortland, kulturskolerektor Hanne Pausen, Andøy, designer Tina Akselsen, Sortland, museumsleder Sten Magne Engen, Hadsel, gårdbruker Jørgen Hesten, Lødingen, gallerist Ingrid Lekven, Bø, daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen, Vibeke Suhr. Foran t.h. Grethe Stave og Ninette Sjåfell fra Apriori. Foto: Kulsam
Inspirasjon fra Europa

Tirsdag var første gruppe som har hatt hospiteringopphold rundt i Europa gjennom Reis & Ryk Kultur, samlet for å presentere resultatene av oppholdene. De ni som deltok hadde hospitert ved kulturinstitusjoner og kulturbedrifter på Island, i Nord-Irland, Nederland, Danmark og Sverige. Institusjonene og bedriftene som vesterålingene hadde besøkt, var svært forskjellig. Virksomheten spente fra elgsafari og museum til design, souvenirsalg og musikkundervisning.


24.4.2013 - EMB


26 deltakere
 
  Samlingsstund i prosjektet MusikUnik ved Århus musikkskole der Veronica Vangen Evensen og Hanne Paulsen hospiterte. Prosjektet er et integreringsprosjekt. Barn ved en skole med sture utfordringer isamles gjennom musikk. Foto: Veronica V. Evensen
Reis & Ryk Kultur er et opplæringsprogram for offentlig kulturansatte og private kulturbedrifter. Vesterålen kulturutvalg gjennomførerer programmet sammen med konsulentfirmaet Apriori Utvikling. 26 personer fra alle vesterålskommunene deltar.

Verdifull kunnskap
På tirsdag la ni fram sine erfaringer gjennom en 20 minutters presentasjon og ble fulgt videre opp av Aprioris Grethe Stave og Ninette Sjåfjell. Alle hadde hatt godt utbytte av hospiteringsoppholdet.
 
  Tine Aslaksen fra Sortland besøkte designnbedriften Undralandið i Reykjavik. Den ble startet opp i begynnelsen av 2012 av tre jenter som alle er utdannet innen grafisk design i Reykjavik. Fra venstre: Svala, Árna og Jóna. Foto: Tine Aslaksen
Flere mente at kunnskapen de har fått, vil betyr mye for videre arbeid enten det gjaldt kulturskole, museum eller festivalplanlegging. Flere av de med egne kulturbedrifter mente at oppholdet ville styrke virksomheten.

Merverdi
Sentralt i dette opplegget står læring. For Kultursamarbeidet i Vesterålen er det også en stor merverdi at kulturlivet i regionen på denne måten får nye kontakter rundt i Europa. Prosjektet er støttet av EUs Leonardo-program, Innovasjon Norge og Kommunenes sentralforbund.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no