Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Fra en tidligere felles prosjekt for tilbakestrømmere i 2008. Foto: kulsam
Tilbakestrøm har fått videre finansiering

Prosjektet Tilbakestrøm har fått tildelt kr. 90.000 fra Vesterålen utvikling til videreføring og forankring av prosjektet. Prosjektet skal videreføres og videreutvikles, hvor blant annet en forankring hos kommunene vil bli viktig.


27.5.2013 - VS


De siste par årene har Kultursamarbeidet i Vesterålen strevd med å få midler til videreføring av prosjektet Tilbakestrøm. Nå har imidlertid Vesterålen utvikling bevilget penger til videreutvikling og forankring av prosjektet.

Prosjektet vil fortsette med å gi prosjektmidler og reisestøtte, men har nå mulighet til å gi til flere prosjekter enn hva vi har gjort de siste 2 årene. I tillegg vil vi etter hvert lyse ut et reisestipend til et av samarbeidslandene våre. Vi vil også invitere tilbakestrømmere til et fellesprosjekt.

Nå når prosjektet har finansiering på plass fra Vesterålen utvikling, vil kommunene i Vesterålen få en henvendelse om å bidra økonomisk til prosjektet.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no