Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Fra vestre daglig leder for Øst-Island kulturråd, Signý Ormarsdóttir, prosjektleder Erik Bugge, Mícheál Ó hEanaigh, direktør for avdelingen Services, Community, Culture and Planning i Donegal County og Art Officer Traolach Ó Fionnain. Foto: Kulsam
Videre samarbeid med Irland

Nylig var det møter i Donegal om videreføring av kultursamarbeidet mellom Vesterålen, Donegal og Øst-Island. Erik Bugge leder fra norsk side samarbeidet gjennom Vesterålen regionråd. Han forteller at det blant annet var et positivt møte med øverste leder for avdelingen Services, Community, Culture and Planning i Donegal fylke, direktør Mícheál Ó hEanaigh.


19.7.2013 - emb


EU-parnerskap?
 
  Fortelleren Joe Brennnan på fortellerkveld i Nyksund i 2009. Han har kontakt med initiativtakenen til fortellerfestivalene i Vesterålen om en festival i Donegal i november. Foto: Kulsam
Irerne ønsker å videreføre samarbeidet. direktøren vil få vurdert om videreføringen kan falle inn under en av EUs partnerskapsordninger. Donegal fylke har et eget kontor som har spesialisert seg på utvikling av EU-søknader.

Island også med
Daglig leder for Øst-Island kulturråd, Signý Ormarsdóttir, deltok også på møtene. Fra islandsk side er det også stor interesse for å gå videre med samarbeidet som i 2014 kan markere 10 år. For seks år siden kom også Donegal med. En rekke fellesprosjekter og utvekslinger har gjennom disse årene blitt gjennomført.

Museum og fortellinger
Det var også møter med flere kulturaktører. En av disse var direktøren for Donegal County Museum som ønsker å følge opp samarbeidet med regionmuseene i Vesterålen og Øst-Island. Det var drøftinger med fortelleren Joe Brennan som håper å få utviklet en fortellerfestival lokalt i kontakt med fortellere fra Vesterålen og Island.

Kunst og ungdomsfilm
Et residence-program for visuelle kunstnere er nå i gang. I september kommer animatøren Steve McCollum til Galleri Hildreland i Bø. Detaljer rundt oppholdet ble diskutert. Det var også drøftinger med lederen for filmverkstedet i Letterkenny kultursenter om mulig kontakt med ungdomsfilmmiljøet i Vesterålen.

EDGES
Det vil i løpet av høsten bli laget utkast til en rammeavtale for videre samarbeid som skal behandles av politiske organer i de tre regionene. Også andre samarbeidsområder enn de som ble diskutert, er aktuelle. Avtalen har foreløpig overskriften, EDGES: Three Sides of the Same Sea.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no