Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Deltakerne samlet rundt en skive med små papirballonger og fallskjermer laget av den grafiske formgiveren Jane Hamilton som på en fascinerende måte visualiserer hvilke grupper som gjennom året besøker Bornholm og hvilke som forlater. Foto: Kulsam
Mitt hjem er hvor mitt hjerte er

Representanter for Kultursamarbeidet i Vesterålen var i forrig uke på Bornholm i Østersjøen. Det var en oppfølging etter et delegasjonsbesøk fra Bornholm i mai der de ville lære om Kultursamarbeidets ordning med Tilbakestrøm. Temaet for en workshop på Bornholm var tilbakeflytting, særlig av ungdom og hvordan disse også kunne være en ressurs selv om de bor andre steder. Et videre samarbeid om disse temaene er mulig.


24.9.2013 - emb


Fra Vesterålen og Øst-Island
 
  Det ble blant annet tid til å besøke restaurerte Grønbech gård, et gammelt handelssted som har mange utstillingsrom. Gården har blitt et senter for nettverksbygging mellom visuelle kunstnere på Bornholm og drives dels på frivillig basis. Foto: Kulsam
Fra Vesterålen deltok daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen, Vibeke Suhr og prosjektleder Erik Bugge som arbeider med internasjonale kulturkontakter. I tillegg kom to representanter for organisasjonen Austurbru på Øst-Island, Signý Ormarsdóttir og Elfa Hín Péturdóttir som har noen av de samme utfordringer med fraflytting.

Mit Hjem er hvor mit Hjerte er
Bak prosjektet som de har kalt «Mit Hjem er der mit Hjerte er», står Center for Regional- og Turismeforsknig som er lokalisert til en restaurert bondegård i byen Svaneke. Senteret ble opprettet på begynnelsen av 90-tallet som del av en statlig ”Bornholmpakke” etter at fiskeriene og fiskeindustrien kollapset totalt sist på 80-tallet og 3000 arbeidsplasser forsvant.

500 flytter hvert år
 
  Oppsummering hjemme hos forsker og prosjektleder Lene Rømer nederst til venstre. Foto: Kulsam
Forskningssenteret skal gi innspill til myndighetene om hvordan man kan utvikle dette øysamfunnet som for tiden har en fraflytting på 500 pr år! De ønsker å bruke erfaringer fra Tilbakestrøm som en motstrategi. Ideen i Vesterålen om å holde kontakt med unge som utdanner seg eller arbeider innenfor kultur, kunst og media mener senteret er en lur strategi for mulig tilbakeflytting. Tilsvarende spørsmål diskuteres på Island. Perspektivet bør i følge bornholmerne utvides og gjelde utflyttede unge generelt.

Videre samarbeid?
Under workshop’en ble det lagt frem en kartlegging av hvilke grupper som kommer til øya i løpet av året og nettverk som eksisterer. Kartleggingen vil være et viktig redskap for å nå fram til aktuelle ressurspersoner. Workshopen konkluderte med at arbeidet videre må forankres i Bornholm regionkommune og at nye metoder kanskje kan utprøvers både der, på Øst-Island og i Vesterålen.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no