Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Ove Orvik
Vesterålske og islandske ord

Ove Orvik fra Sortland er for tiden på Island for undersøke sammenhengen mellom islandske og vesterålske ord og uttrykk. Han vil utgi et hefte til bruk i skolen og til nytte for vesterålinger som interesserer seg for Island. Gjennom samarbeidet mellom Vesterålen og Øst-Island har han fått reisestipend. I disse dager intervjuer han islendinger på forskjellige alderstrinn.


6.10.2013 - emb


mixing adderall and weed

mixing adderall and weed devlog.stoepel.net
Ambassaden i Reykjavik bidrar
Kultursamarbeidet i Vesterålen har også sørget for kontakt mellom Orvik og den norske ambassaden i Reykjavik. Per Landrø, som er kultur- og informasjonsmedarbeider, har bidratt til at Islands største avis, Morgunbadid vil trykke en artikkel av Orvik om islandske og vesterålske ord. Ambassaden sørger for oversettelse til islandsk. Tilsvarende artikkel håper han på å få trykket her.

Ordbokforfatter
Ove Orvik er norskfilolog og underviser på Sortland videregående skole. Han har utgitt flere ordbøker, blant annet Vesterålsk ordbok og Ord og dialekt i Vesterålen og mener at et slikt hefte kan brukes i norskfaget på skolene i regionen. Hefter vil også være interessant for folk som har kontakt med Island og islendinger.

Fellesgods i språket
Ove forteller – Når eg i mine ordbøker frå Vesterålen finn ordet tjada = slå opp telt/spenne segl over båten for å overnatte der, så finn eg i islandske ordbøker tjalda = slå opp telt. Slikt gjer meg svært nysgjerrig på kor mykje fellesgods me enno har i språket!
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no