Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Hus i Seydisfjord og Melbu projiseres på hverandre. Foto: Twin Cities
Tvillingbyer gjennom kunsten

Kunstprosjektet «Twin City» vises på Melbu og i byen Seydisfjord fra 7. til 15. februar. Bak står scenografen Asle Lauvland Pettersen fra Stokmarknes og kunstfotografen Ditte Knus Tønnesen. Prosjektet er ett av mange resultater som har kommet i kjølvannet av samarbeidet mellom Vesterålen kulturutvalg og Øst-Island kulturråd. Kunstnere har kommet i kontakt og utviklet sine egne spennende prosjekter. Se program Klikk her


4.2.2014 - emb


Melbu og Seydisfjord
 
  Høsten 2012 i Seydisfjord under konferansen Make it Happen. Asle (t.v.) sammen med Ditte som under innsamlingsfasen forteller om prosjektet til Svein Spjelkavik og lederen for Vesterålen kulturutvalg, Jonni Solsvik. Foto: Kulsam.
De to byene har mange likhetstrekk. På samme måte som Melbu for hundre år siden var et stort sted i rivende utvikling på grunn av fiskeriene og teknologisk nyskaping, var Seydisfjord i sterk vekst. Senere endret ressurstilgangen seg og utviklingen gikk i gal retning med stor fraflytting og mange tomme hus.

Kultursatsing og historie
Men på samme måte som Melbu har Seydisfjord de siste 10 – 15 årene satset på kultur og profilerer seg som kulturby på Island. En rekke hus har en slående likhet med gamle hus på Melbu. Dette har sammenheng med at mange av husene i Seydisfjord er bygget etter norske tegninger. Historien har blitt en ressurs i utviklingen.

Speiling av tvillinger
 
Asle og Ditte forteller – Det handler om livene og historiene til menneskene som bor i Melbu og Seydisfjord. Byene er svært like og vi ønsker å speile to tvillinger midt i vintermørket. De mener Melbu og Seydisfjord ligner hverandre til forveksling og har dokumentert det – med omfattende «pseudovitenskapelig» arbeid, som de sier.

Feltundersøkelse
De peker på «slående likheter i størrelse, utseende, historisk opprinnelse, omgivelser, utvikling, geografi og samfunnsstrukturell situasjon. –Dette er noen av mange tilsynelatende sikre bevis vi har dokumentert i vår feltundersøkelse av Melbu og Seydisfjord, skriver kunstnerne i sin presentasjon.

Nye bånd skal knyttes
– Igjen skal båndene knyttes mellom de to tettstedene, hvorfra folk en gang seilte for å fiske i hverandres fjorder. Kunstprosjektet «Twin City» utspiller seg i begge stedenes offentlige rom; på gaten, på husene og i butikkene. «Twin City» forteller tettstedenes historie på samme tid – og noen vil si – på et og samme sted. I en uke vil kunstprosjektet omskape omgivelsene i byene, deres historie og samtid, sier kunstnerne.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no