Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Fra forestilling i 2007
Reisestipend til Øst-Island

Søknadsfrist 15. mai 2014

I samarbeid med LungA festivalen tilbyr Kultursamarbeidet i Vesterålen en tilbakestrømmer et reisestipend til Øst-Island. Reisestipendet gjelder deltakelse i LungA festivalen 13.-20. juli 2014. LungA er en kulturfestival for ungdom som arrangeres i Seydisfjordur på Øst-Island. Hovedmålgruppa for festivalen er ungdom mellom 18-25 år, men ungdom inntil 30 år kan delta.30.4.2014 - Margrethe Berntsen


Kultursamarbeidet dekker reise, opphold, kost og deltakelse i workshop. Med dette stipendet ønsker vi å gi en ung tilbakestrømmer mulighet til å knytte internasjonale kontakter og gi inspirasjon i videre utdanning/jobb. Som stipendmottaker vil du delta på festivalen på lik linje med andre deltakere, men det vil være et vertskap som tar i mot deg. Overnatting skjer på skoler, og det er felles bespisning. Lommepenger må tilbakestrømmeren dekke selv. Som stipendmottaker må du være innstilt på å leve tett på andre unge fra ulike land under hele festivalen. Etter endt opphold ber vi om en kort rapport innen 15. august.

 
  Fra forestilling i 2007
For å kunne søke stipend må du være registrert tilbakestrømmer hos oss. Dersom du ikke er det, må du først søke om å bli det. Søknadsfrist for stipendet er 15. mai. Det er utarbeidet et søknadsskjema som du sender til postmottak@vestreg.no

En rekke unge fra Vesterålen har tidligere deltatt på LungA.

For mer info om LungA:
Se hjemmeside
Film om LungA 2013
https://www.youtube.com/watch?v=qUCtxiJ-Oqc&feature=youtu.be

Eller ta kontakt med daglig leder i Kultursamarbeidet, Vibeke Suhr 902 58 606.

Bruk vedlagte søknadsskjema for å søke på stipendet. Søknaden mailes: postmottak@vestreg.no

Søknadskjema
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no