Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Foto: kulsam. Samlet i Letterkenny for å jobbe med EU-søknad. Fra venstre Traolach O. Fionnain, Elfa Hlín Pétursdóttir og Vibeke Suhr
Forankring av det internasjonale kultursamarbeidet

Ved utgangen av 2014 avsluttes prosjektet Kulturkontakt Vesterålen: Internasjonalt samarbeid, som de siste årene har hatt hovedansvaret for Vesterålen kulturutvalgs samarbeidet med Øst-Island, og etter hvert Donegal og regionen Eything i det nordøstlige Island. Kulturutvalget ønsker at samarbeidet skal videreføres. Nå i sluttfasen av prosjektet legges det til rette for at samarbeidet kan videreføres gjennom Kultursamarbeidets ordinære drift og gjennom organisasjoner og institusjoner som har vært involvert.


16.5.2014 - VS


Saken om forankring av det internasjonale samarbeidet skal behandles i Vesterålen kulturutvalg 21. mai. Det tas videre sikte på at det utarbeides samarbeidsavtaler med våre samarbeidsregioner, som vil bli politisk behandlet i løpet av høsten 2014.

Som en del av forankringsarbeidet, ser Kultursamarbeidet i Vesterålen, Donegal County Council og Øst-Island kulturråd på muligheten for å jobbe fram en EU-søknad. Denne uken var partene samlet i Letterkenny i Donegal, hvor vi begynte på arbeidet med å utvikle en søknad gjennom EU programmet Kreativt Europa. Partene tar sikte på å ha klar en søknad til neste frist i oktober.

 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no