Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Fra samlingen for ungdomsrådene i Vesterålen. Foran fra venstre: Elias W. Larsen - Hadsel, Aurora Selnes - Sortland, Tora Løvseth - Hadsel. Rekke 2 fra venstre: Jan-Arne Larsen - Andøy og Tina McDougall - Andøy. Rekke 3: Jenny R. Johansen - Øksnes og Malin Samuelsen - Øksnes. Bakre rekke fra venstre: Werner Johansen - kulturkonsulent Andøy og Øystein B. Lindbeck - ung i Sortland. Foto: Vibeke Suhr
Ungdomsrådene i Vesterålen har etablert et regionalt forum

Kultursjefskollegiet i Kultursamarbeidet tok i høst initiativ til å se nærmere på et regionalt samarbeid innenfor det kommunale ungdomsarbeidet. Et av de foreslåtte tiltak var regionalt samarbeid mellom ungdomsrådene. Dette arbeidet er fulgt opp, og det er nå etablert et regionalt forum for ungdomsrådene.


23.5.2014


Kultursjefskollegiet i Kultursamarbeidet tok i høst initiativ til å se nærmere på et regionalt samarbeid innenfor det kommunale ungdomsarbeidet. Et av de foreslåtte tiltak var regionalt samarbeid mellom ungdomsrådene. Det ble derfor gjennomført et seminar for ungdomsrådene i Vesterålen i mars. Alle kommunene var representert, selv om ikke alle kommunene har etablert ungdomsråd. Det var Andøy og Sortland kommune som hadde ansvaret for seminaret, og 40 ungdommer deltok.

Da ungdommene var samlet i mars, gav de uttrykk for at de syntes det var inspirerende og lærerikt å møte ungdommer fra hele regionen. De hadde et spesielt ønske om å samarbeide regional når det gjelder ungdomsarrangement, og spesielt ble UKM trukket fram. Som et resultat av dette, samarbeidet kulturkontorene i Vesterålen om organiseringen av reisen til fylkesfinalen i Bodø i april. I etterkant av fylkesfinalen har kulturkontorene i Vesterålen blitt enig om å koordinere UKM ytterligere i 2015.

Et annet tiltak ungdommene på seminaret i mars ønsket, var å kunne møtes regionalt. Dette for å dele erfaringer og samarbeide om tiltak. Kultursjefskollegiet har fulgt opp ungdommens initiativ, og nylig møttes ungdommene på Sortland for å diskutere det videre arbeidet. I dette møtet ble ungdommene enig om å etablere et regionalt forum for ungdomsråd, og de ønsker at administrasjonen i kommunene er med og tilrettelegger for dette. Kulturkontorene i Andøy, Sortland og Øksnes har sagt seg villig til å lede dette arbeidet.

 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no