Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Kurator Þórunn Eymundardóttir åpnet utstillingen Flakkarer i hugir og heims – Reisende i tanke og rom. Utstillerne fra Vesterålen var Bent Aune, Ingunn Moen Reinsnes, Mika Gaunitz Renard, Ida Walenius, Siv Johansen, Myriam Borst, Ingrid Larssen og Ove Aalo. Foran ligger kun stverket Heidubreid av Ingrid Larssen og et glassfat laget av Siv Jonansen. Foto: Kulsam
Vellykket 10-årsmarkering

Vesterålen kulturutvalg og Øst-Island kulturråd markerte sist torsdag 10 år med kultursamarbeid i Nordens hus i Reykjavik. Markeringen hadde fått tittelen Grenseløs energi – kultursamarbeid mellom ytterkanter og omfattet en konferanse, åpningen av en kunstutstilling og en konsert. I tillegg ble det arrangert en irsk aften og en pianokonsert med Sindre Myrbostad.


27.10.2014 - emb


God oppslutning
 
  Islands kultur-, utdannings- og forskningsminister, Illugi Gunnarsson innledet konferansen. Foto: Kulsam
Islands kultur-, utdannings- og forskningsminister, Illugi Gunnarsson, gratulerte ved konferansestart med jubileet sammen med Norges ambassadør i Reykjavik, Cecilie Landsverk. De understreket begge betydningen av denne type kultursamarbeid mellom geografiske ytterkanter. Rundt 75 deltok på konferansen. Blant deltakerne var flere lagtingsrepresentanter, ledere for islandske kunstnerorganisasjoner, to tidligere kulturministere og en delegasjon på fjorten fra Vesterålen.

Kultur – helse
Jonni Solsvik som leder Vesterålen kulturutvalg,
 
  Fra konserten IS2NO2 + IR2. F.v. Theresa Kavanagh, Joleen McLaughlin, Ann-Iren Hansen, Erla Vogler, Svanur Vilbergsson og Maja Bugge. Foto: Kulsam
la vekt på at betydningen av slikt samarbeid ikke kan måles i antall utvekslinger og deltakere. Det er de menneskelige relasjonene som er skapt som er avgjørende. Nå er det viktig å se fremover og kanskje også se kultursatsing internasjonalt i et helseperspektiv.

Utstilling og konsert
Kunstutstillingen Flakkarer i hugi og heims – Reisende i tanke og rom ble åpnet av kunstneren Þórunn Eymundardóttir etter konferansen. Den inneholdt kunstverk av åtte vesterålskunstnere og ni fra Øst-Island. På kvelden var det konsert med seks musikere, to fra Øst-Island, to fra Vesterålen og to fra Donegal i Irland som kom med i samarbeidet etter hvert. Fra Vesterålen deltok tilbakestrømmer Ann-Iren Hansen og tidligere tilbakestrømmer Maja Bugge. Musikerne kalte konserten for IS2NO2 + IR2. Både utstillingen og konserten vakte stor begeistring hos et stort antall publikummere.


 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no