Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
En 3-årig avtale mellom Vesterålen, Øst-Island og Donegal diskuteres i Letterkenny. F.v. daglig leder for Øst-Island kulturråd, Signý Ormarsdóttir, prosjektleder Erik Bugge, Mícheál Ó hEanaigh, direktør for plan- og kulturavdelingen i Donegal County og Art Officer Traolach Ó'Fionnain. Foto: Kulsam
Avtaler om samarbeid med Island og Irland

Prosjektet «Kulturkontakt Vesterålen – Internasjonalt samarbeid» som Erik Bugge har ledet, avsluttes ved nytt-år. Ett av resultatene er inngåelsen av en tre-årig bindende avtale om videreføring av kultursamarbeidet mellom Vesterålen, Øst-Island og Donegal i Irland. Den gir retninger for samarbeidet framover og ble vedtatt av Vesterålen regionråd i siste AU-møte. Også avtale med regionen Eyþing er inngått.


18.12.2014 - emb


Tre sider av samme hav
 
  Fellesprosjektet Edge of the Imagination i Neskaupstadir i 2011. F.v. lyddesigner Páll Ivan, skulptør Maria McKinny, tekstilkunstner Anja Veronica Hansen og animatør Hlín Davidsdóttir. Foto: Kulsam
Den største oppgaven i høst var 10-årsmarkeringen i Nordens hus i Reykjavik. En sentral oppgave har ellers vært å få til en avtale med de regionale myndighetene på Island og i Irland. Både Øst-Island kulturråd og Donegal County Council har godkjent avtalen som kalles «Edges – Three Sides of the Same Sea».

Utveksling av kreativitet
Den skal stimulere til kontakt mellom kreative unge mennesker, videreføre utvekslinger av kunstnere og kulturarbeidere og legge til rette for kulturprosjekter mellom to eller tre av regionene. Man ønsker også å prøve ut hvordan digital teknologi kan benyttes for å formidle kunst. Økonomisk vil det som skal skje måtte dekkes gjennom ulike typer spleiselag.

Egne initiativ
Avtalen legger også vekt på at institusjoner og kulturaktører selv følger opp kontakter som er skapt. Museer i Vesterålen og i den østlige delen av Island har f. eks. ideer om slike fellesprosjekter etter at de møttes i høst på Melbu. Det samme gjelder enkelte festivaler.

Stor aktivitet
 
  Unge filmskapere fra Akureyri tar i mot pris under Laterna Magica 2013.
Godt over hundre ut vekslinger og fellesprosjekter har vært gjennomført gjennom disse ti årene. Teller man alle som har deltatt aktivt fra de tre regionene, dreier det seg om 6-700 personer. Dette er et fundament å bygge videre på.

Oppfølging
Regionrådet har sendt ut en oversikt over kontaktpersoner og sentrale deltakere til nytte for de som vil videreføre kontakten. Ansvaret for oppfølging av avtalen ligger hos Vesterålen kulturutvalg v/ daglig leder, Vibeke Suhr. Det arbeides nå bl.a. med å få til et EU-prosjekt mellom de tre regionene fra 2016.

Avtale med Eything
I tillegg til denne avtalen har Vesterålen kulturutvalg inngått en kontaktavtale med regionen Eything nord for Øst-Island der byen Akureyri ligger. Samarbeidstemaene er her ungdomsprodusert film, kulturhistorisk formidling, profesjonell kunst og kontakt mellom kreative unge.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no