Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Inspirerende innledninger i Hovden samfunnshus av Ottar Brox og Morten Strøksnes (Foto: Erik Bugge)
Stor interesse for Brox og Strøksnes i Hovden

Sist fredag arrangerte Kultursamarbeidet i Vesterålen et åpent møte i Hovden i Bø med professor og samfunnsforsker Ottar Brox og idéhistoriker og journalist Morten Strøksnes. Interessen var overveldende. Over 100 mennesker hadde tatt turen til yttersida av Vesterålen for å få innledernes syn på Hva skjer i Vesterålen? Mens Brox etterlyste en lokal fiskeripolitikk som viktig for fremtidssamfunnet Vesterålen, fremhevet Støksnes fortellingens positive kraft. Han mente regionens satsing på Golfstrømmen som inspirasjonskilde og de positive ringvirkningene dette hadde skapt, var spesielt viktige i et fremtidsperspektiv.


10.9.2007


De to var utfordret til å peke på utviklingstrekk i Nord-Norge med særlig blikk på Vesterålen. Det var også lagt opp til dialog dem imellom og med publikum. Etter at begge hadde hatt hver sin innledning, var det mange som tok ordet.

 
  Det var trangt om plassen siden over 100 vesterålinger ville hørte Brox og Strøksnes (Foto: Erik Bugge)
Naturressurser
Brox påpekte at naturressursene fortsatt må være livsgrunnlaget for samfunn som Vesterålen. Ulykken er dagens kvotesystem som gjør at eierskapet til fiskeressursene konsentreres på få hender og i verste fall bringes ut av regionen. Han etterlyste et sterkere lokalt politisk engasjement og foreslo at enkeltkommuner og regioner burde utviklet sin egen fiskeripolitikk. Vi kan ikke konkurrere med industriproduksjon i lavkostnadsland, men den ferske fisken kan vi innenfor regionen finne nye eksport- og bearbeidingsmuligheter for. Fersk fisk etterspørres av markedene mer enn noen gang!

En sterkere nordnorsk stemme
Strøksnes etterlyste en sterkere nordnorsk politisk stemme i forhold til sentrale myndigheter. En ny oppvåkning, men på det moderne samfunns premisser er nødvendig. Selv om Brox og Strøksnes på flere områder var uenige, var de forbausende samstemte om fiskeripolitikken.

Golfstrømmetaforen
Strøksnes etterlyste nye, moderne fortellinger om Nord-Norge. I boka si forteller han om heimbyen Kirkenes. Der er en ny dynamikk og internasjonalitet som lover godt for framtida. Dette er viktig å fortelle om fordi det skaper en positiv identitet. I Hovden trakk han fram det store golfstrømprosjektet som regionen og kommunene har drevet fra tusenårsskiftet. Han mente det er en svært fremtidsrettet satsing.

Budskap til vesteråleingene var å satse enda sterkere på Golfstrømmen som metafor og inspirasjonskilde. Golfstrømmen har så langt inspirert til økt vesterålskontakt med land som Mexico, Guatemala, Island, Azorene og nå Irland. Den har også skapt koplinger mellom fortidens og fremtidens utadvendte kystkultur. Metaforen kan inspirere til sterkere miljøansvar og ikke minst kan den inspirere til å se nye sammenhenger mellom økologi, reiseliv og kultur.

Strøksnes avsluttet med å gi bort noen ideer: Et moderne utformet golfstrømmuseum bør bygges i Vesterålen! Neste år bør den første store golfstrømfestivalen gå av stabelen!

Innleggene til Brox og Strøksnes vil etter hvert gjøres tilgjengelig på regionrådests hjemmesider.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no