Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Fra oppsummeringsmøtet ved Dunree: Det rådet ei optimistisk stemning for framtidig samarbeid. Fra venstre: Signý Ormarsdottir fra Øst-Islands kulturråd, Elfa Hlin Petursdottir fra Minjasafn i Egilstadir, konservatorene Åsa Elstad og Geir Remen fra Museum Nord, og Caroline Carr og Judith MacCarthy fra Donegal County Museum. (Foto: Erik Bugge)
Museumssamarbeid mellom Vesterålen, Øst-Island og Donegal

Sist uke møttes representanter for Museum Nord og fylkesmuseene på Øst-Island og i Donegal til drøftinger av mulige samarbeidsprosjekt. Tiltaket var kommet i stand etter initiativ fra Vesterålen regionråd som ledd i satsinga på internasjonal kulturutveksling, og vertsskap var Donegal fylke og fylkesmuseet i Letterkenny.


4.10.2007


paroxetine

paroxetine
Fra Museum Nord deltok konservatorene Åsa Elstad, Sortland, og Geir Remen, Hadsel. Fra Island møtte museumsleder Elfa Hlin Petursdottir, og den lokale koordinatoren var museumsdirektør Judith MacCarthy

 
  Fort Dunree ble nedlagt som militært område på 50-tallet, men er i dag et museum som drives i stor grad på frivillig basis. Museumsfolkene fra Øst-Island, Vesterålen og Donegal besøkte museet som ligger i samme område som kunstworkshop'en Edge:Cenring ble gjennomført. (Foto: Erik Bugge)
Drøftingene foregikk underveis på ei to dagers bilreise rundt om i Donegal. Dermed ble opplegget en fin blanding av kulturhistoriske presentasjoner, møter med museumsfolk og andre kulturarbeidere, og planlegging for framtidig kontakt. Et lignende opplegg ble gjennomført på Øst-Island ved påsketider, og islandske museumsarbeidere har tidligere besøkt Vesterålen. Forutsetningene for målrettet og realistisk planlegging var derfor de aller beste. Blant de mange mulighetene en så for seg på rimelig kort sikt var utvikling av ei felles vandreutstilling, som foruten å involvere museumsarbeidere også vil kunne trekke veksler på samarbeid med kunstnere i de tre områdene. Andre tiltak som ble drøftet var samarbeid om faglig utviklingsarbeid bl.a. gjennom ressursutveksling og hospiteringsordninger.

 
  «Don't Tuch Please» - anmodningen om ikke å røre finnes i Donegals museer som den gjør i Vesterålens museer. (Foto: Geir Remen)
Mulighetene for konstruktivt samarbeid er mange, noe museums- representantene fikk erfare under besøk på det kjente fortet Dunree, som nå er museum og kunstsenter. Her fikk gruppa delta på åpninga av kunstprosjektet Edge:Centering, også det et resultat av samarbeid de tre områdene i mellom. Fra Vesterålen deltok to kunstnere, Ingrid Larsen og Oili Puolitaival. Erik Bugge fra Vesterålen regionråd åpnet utstillinga sammen med sine samarbeidspartnere fra Island og Irland, og tok seinere også del i museenes drøftinger. 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no