Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Saxofonistene Tim Challman og Einar Bragi spiller duett. En forsinkelse på bare ett sekund gjorde det fullt mulig å nyte den vakre melodien Einar hadde skrevet. Et magisk øyeblikk.
To sider av samme hav

Tirsdag ble det to-språklige heftet «Ytterkanter, Vesterålen og Øst-Island - to sider av samme hav» lansert. Lanseringen ble foretatt av nye den norske ambassadøren på Island, Margit Tveiten. Dette skjedde på en uvanlig måte med markering samtidig både i Egilssaðir og på Sortland der islendingene og vesterålingene kommuniserte via billedskjermer.


17.10.2007


Duett over Atlanterhavet
Det er første gang Kultursamarbeidet på denne måten har direktekontakt med sine islandske samarbeidspartnere fra hvert sitt undervisningsstudio. På Sortland skjedde dette i Folkeuniversitetets lokaler. Lanseringen markerer på mange måter et nytt skritt i det kulturelle internasjonaliseringsarbeidet som Kultursamarbeidet er i gang med. Høgdepunktet i lanseringen kom da saxofonistene Tim Challman og Einar Bragi spilte duett sammen med halve Atlanterhavet mellom seg. En forsinkelse på bare et sekund gjorde det fullt mulig å nyte den vakre melodien Einar hadde skrevet og som de to dyktige musikerne improviserte over.

 
  Den nye norske ambassadøren i Island, Margit Tveiten, foretar den offisielle lanseringen av heftet. Til venstre kultursjef Signý Ormarsdóttir og styreleder i Øat-Island kulturråd, Odinn Gunnarsson.
Ambassadør Tveiten fremhevet verdien i den måten samarbeidet mellom Øst-Island og Vesterålen har utviklet seg på. Kontakten var blitt til etter initiativ fra regionene selv og ikke gjennom landenes offisielle systemer. Hun fremhevet det store omfanget kultursamarbeidet mellom de to regionene hadde fått og minnet om at det var den tidligere ambassadøren i Norge, Kristinn Arnason som hadde inspirert til en slik kulturkontakt etter åpninga av tusenårsmarkeringen ute på Jennegga.

Journalistutveksling
Nærmere 30 kulturutvekslinger mellom Øst-Island og Vesterålen
 
  Tekstforfatter Alf Oxem og den norske delen av redaksjonen for heftet, Erik Bugge (ansv.) og Svein Spjelkavik får for første gang direkte øyekontakt med de to som har deltatt fra islandsk side, tekstforfatter Arndís Þorvaldsdóttir og redaksjonsmedlem Skuli Gunnarsson.
har vært gjennomført de siste tre åra. En av utvekslingene har omfattet journalister. Frilansjournalistene Arndís Þorvaldsdóttir fra Egilsstaðir og Alf Oxem fra Sortland har besøkt samarbeidsregionene og skrevet artikler i pressen. Disse er gjengitt i heftet som innledes med artikler der de to journalistene skriver om hver sin hjemmeregion.

Kulturministrene hilser
I heftet er de hilsninger fra både den islandske og norske kulturministeren. Þorgerður Katrín Gunnardóttir skriver blant annet: «De som leder dette kulturarbeidet har presentert den interessante metaforen om «Golfstrømmens internasjonale strømning». Den understreker at kulturlivet i våre land hovedsakelig bygger på de fysiske forhold som kjennetegner våre liv og forståelse for den særstilling i internasjonal sammenheng som disse forhold bidrar til. Jeg sender alle innbyggerne i Øst-Island og Vesterålen min varmeste hilsener og ønsker dere alle lykke til med det kultursamarbeidet som dyktige og initiativrike kulturrepresentanter og kunstnere har opparbeidet.»

Trond Giske har også sendt hyggelige ord til Vesterålen og Øst-Island: «Det er flott at det ikke bare er i de store byene at kontakter knyttes, men at også regionene står for møteplasser der det utveksles kultur både blant profesjonelle utøvere og på amatørnivå. Kunnskapen og innsikten som utvekslingen genererer, danner et viktig grunnlag og gir gode forutsetninger for enda flere utbytterike prosjekter i fremtiden.»

Målet med publikasjonen er å øke den gjensidige kunnskapen om hverandre, få fram likheter og forskjeller og på den måten legge grunnlag for et utdypet og enda bredere samarbeid, gjerne utenom offentlig regi.

Alle som ønsker det, kan få heftet fra Vesterålen regionråd.
E-post: kulsam@vestreg.no eller ring: 76 11 15 00.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no