Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Lørdagsuniversitetet til Melbu

Grenser er tema for det nystartede Lørdagsuniversitet på Melbu. I vårens Onsdagsakademi tar Nordland Akademi opp tema som kreft, diabetes, moderniseringen av Nord-Norge og hvorfor vi bør lese skjønnlitteratur. Les mer om vår-programmet.


3.1.2008


viagra prodej

viagra generika
 
Allerede 5. januar går Nordland Akademi i samarbeid med LHL Hadsel i gang Lørdagsuniversitetet direkte på storskjerm fra Universitetet i Tromsø. I vår er temaet «Grenser» og det er stor bredde i tilnæring til temaet. Først ut er Georg Høyer og Magnus Hall med tittelen «Skal psykiatrien sette grenser for andres adferd?» Publikum skal også få en smak fra filmfestivalen i Tromsø når filmen «From Vadsø with love» sendes 19. januar. Folk oppfordres til å kombinere det nyttige med det behagelige og ta lørdagskaffen i andre etasje på LHL-Huset på Melbu.

Først ut i vårens Onsdagsakademi som holdes i samarbeid med Museum Nord, er tidligere rektor ved Universitetet i Tromsø og professor, Tove Bull. Bull blir å høre 16. januar i Melbo Hovedgård med tema «Dialektar i nordområda». I Onsdagsakademiet vil publikum få mulighet til å stille spørsmål og delta i diskusjon rundt temaet.

Det er også stor bredde i det som serveres i Onsdagsakademiet denne våren. Even Arntzen, leder for Hamsun-Selskapet, stiller spørsmålet om hvorfor vi skal lese skjønnlitteratur, mens Steinar Aas tar opp den noe endimensjonale framstillingen av moderniseringen av Nord-Norge. I tillegg tar overlege Tone Nordøy for seg «Krefthistorien», mens professor Terje Larsen forteller om forskning på koblingene mellom diabetes og hjerte/kar sykdommer. Statsviter og valgforsker Marcus Buck håper å lokke flere lokalpolitikere som tilhørere når blant annet lokalpartienes muligheter til å påvirke de nasjonale partienes politikk og hvilke kanaler bygdelister har for kontakt med og påvirkning av det nasjonale politiske systemet. Også forsøkene med direkte valg til ordfører vil bli belyst.

Mer info finnes på www.nordland-akademi.no

Vårprogram for Lørdagsuniversitetet
5. januar
Skal psykiatrien sette grenser for andres adferd?
Georg Høyer/Magnus Hall, Inst. for samfunnsmedisin
12. januar
Er grenser egentlig fiksjon? Grenser i litteratur og film
Johann Schimanski, Inst. for kultur og litteratur
19. januar
Film: «From Vadsø with love» av Hilde Korsæth og Dmitrij Isjtsjenko
I samarbeid med Tromsø internasjonale filmfestival
26. januar
Grensen til stedet
Anniken Greve, Inst. for kultur og litteratur
2. februar
Verdensborgere og verdensmenn
Jørgen Fossland, Det samfunnsvitenskapelig fak.
9. februar
Terskelkyndighet. Walter Benjamin og motiv i jødisk-tysk filosofi og litteratur
Dag. T. Anderssen, Inst. for filosofi
16. februar
Den siste grense. Liv og død i kristen belysing
Øyvind Norderval, Inst. for religionsvitenskap
23. februar
Lappekodisillen - samenes Magna Charta?
Steinar Pedersen, Samisk høgskole, Kautokeino
1. mars
Er vitenskap og virkelighet det samme?
Rolf Seljelid, Inst. for medisinsk biologi
8. mars
Grenser for den grenseløse tekonlogien - kan den teknologiske utvikling styres?
Svein Anders Lie, Inst. for filosofi

 
Vårprogram for Onsdagsakademiet
- kl 19.00 i Melbo Hovedgård eller LHL-Huset
16. januar
Dialektar i nordområda
Skil dialektane seg vesentleg fra kvarandre, eller snakkar vi eigentleg om éin nordnorsk dialekt?
Professor i nordisk språkvitskap Tove Bull
Inst for språk og litteratur, Universitetet i Tromsø

20. februar
Vitsen med det hele
Hvorfor skal vi lese skjønnlitteratur? Har skjønnlitteratur verdi utover å være underholdning og kilde til estetisk opplevelse – eller gir kunsten også mer grunnleggende eksistensielle innsikter?
Førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap og leder for Hamsun-Selskapet Even Arntzen
Inst. for språk og litteratur, Universitetet i Tromsø

5. mars
Nordlendingen – ein sidrompa fiskarbonde på enden av ei juksa?
Moderniseringa av Nord-Noreg 1850-2000. Moderniseringa av Nord-Noreg var ikkje så eindimensjonal som blant andre professor Ottar Brox har skrive. Steinar Aas fortel om den samansette, dels motsetnadsfylte og mangefasetterte utviklinga i landsdelen, med sideblikk på industrialiseringa i Vesterålen generelt og Melbu spesielt.
Historikar dr. art. Steinar Aas
Inst. for historie, Universitetet i Tromsø

23. april
Krefthistorien
For noen er kreft en sykdom som er en “episode” i deres liv, man blir operert og blir frisk. For andre er dette en sykdom man lever med over lang tid, nærmest som en kronisk sykdom, mens andre igjen rammes av kreft og dør i løpet av kort tid.
Overlege dr. med. Tone Nordøy
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Inst. for klinisk medisin
Foredraget holdes i LHL-Hus

21. mai
Lokalvalg eller nasjonal meningsmåling?
I hvilken grad er kommunevalg lokale – og er lokalvalget bare å oppfatte som en meningsmåling før neste stortingsvalg? Foredragsholderen vil også komme inn på lokalpartienes muligheter til å påvirke de nasjonale partienes politikk og hvilke kanaler bygdelister har for kontakt med og påvirkning av det nasjonale politiske systemet. Også forsøkene med direkte valg til ordfører vil bli belyst.
Førsteamanuensis i statsvitenskap, valgforsker Marcus Buck
Inst. for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø

11. juni
Hva kan vi lære av diabetiske mus?
- Overvekt, sukkersyke og hjerte- karsykdom
Forekomsten av diabetes mellitus, sukkersyke, øker med epidemisk hastighet. Diabetes er en tilstand og ikke en sykdom, men tilstanden er imidlertid forbundet med alvorlige senkomplikasjoner, i første rekke hjerte- karsykdom.
Ved Universitetet i Tromsø foregår det intens forsking for å finne forklaringen på at diabetes fører til hjerte-karsykdom, og ikke minst utprøving av nye medikamenter som kan forebygge slike komplikasjoner.
Professor i medisinsk biologi dr. philos. Terje Larsen
Inst. for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø,
Foredraget holdes i LHL-Huset
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no