Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Fra vestre Kurt Olsen, Lødingen, Vibeke Tveit, (utvalgsleder og ordfører i Lødingen), Torfinn Kristoffersen, Øksnes, Ivan Andreassen, Bø, Marion Celius, Hadsel (nestleder) og Tove Bjørkmo, Sortland. John H. Iversen fra Andøy var forhindret fra å møtet.
Nytt kulturutvalg

Det nye Vesterålen kulturutvalg hadde sitt første møte på Sortland 19. februar. Leder for utvalget er ordføreren i Lødingen, Vibeke Tveit. Utvalget møtte flere av de som arbeider innefor Kultursamarbeidet i Vesterålen.


20.2.2008


amlodipin sandoz 5 mg

amlodipin sandoz link
De fortalte de nye politikerene om sine arbeidsoppgaver. Grethe Skarholt fortalte om Musikksamarbeidet i Vesterålen, Ragnhild Gundersen om arbeidet til Vesterålen friluftsråd der hun er daglig leder. Sceneinstruktør Hanne Kvaal presenterte sitt arbeidsområdet, det samme gjorde Margrethe Berntsen som er tilsatt som sekretær i Kultursamarbeidet.

På møtet ble det informert om Kultursamarbeidets faste arbeidsområder og løpende prosjekter. Av saker ble prosjektet «Kultur for nyskaping - samarbeid og samspill mellom kultur og næring» behandlet. Prosjektet er planlagt å gå over to år. Kulturutvalget ber arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd gi en positiv anbefaling overfor kommunene om å delta i prosjektet. Inngangsbilletten for kommunene er til sammen kr 50 000,- fordelt over to år.

På møtet ble det også anbefalt at sekretariatet arbeider videre med å få til et EU-prosjekt for å videreutvikle trekantsamarbeidet mellom Vesterålen, Øst-Island og Donegal i det nordvestlige Irland.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no