Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Den kunstnerisk dekorerte trafo-kiosken på Stokmarknes er et eksempel på hvordan en bedrift, Trollfjord energi AS , har brukt en lokal kunstner, Myriam Borst i egen profilering. Det finnes åtte slike trafo-kunstverk i Vestrerålen som eies av energiselskapene. Foto: Alf Oxem
Flere kulturarbeidsplasser

Vesterålen kulturutvalg inviterer i disse dager vesterålskommunene til å delta i prosjektet, Kultur for nyskaping, som kan styrke og utvikle arbeidsplasser innenfor kulturnæringene. Dette er et av de sterkest voksende næringsområdene i den vestlige verden. Et mål er å få til nye koplinger mellom kunstnere, kulturarbeidere og næringslivet. I dagens digitale virkelighet bør veksten like gjerne kunne skje i distriktene som i de store byene. Arbeidsutvalget i regionrådet tilrår at kommunene deltar.


31.3.2008


 
  Miljøet rundt kultursenteret HISNAKUL i Andøy peker seg ut som en av flere kulturklynger i Vesterålen. Foto: Trym I. Bergsmo
Innhold
I løpet av en periode på to år er planen å få til kurs i bedriftsutvikling og gründeropplæring spesielt tilpasset kulturnæringsutøvere. Et møte- og markedsføringssted på nettet planlegges etablert for å gjøre samhandlingen lettere mellom kunstnere, kulturarbeidere og tilgrensende næringer, for eks reiselivet. Dette kan bli et varig hjelpemiddel også etter prosjektperioden. Det vil også bli satset på å stimulere såkalte kulturklynger i kommunene, det vil for eks. si festivaler og kreative miljøer lokalt. Et sentralt punkt er også å få noen pilotbedrifter i næringslivet til i større grad å bruke profesjonell kunst og kultur fra regionen i profileringen av egen virksomhet.

Kulturnæringer
Følgende næringer er definert som kulturnæringer i Stortingsmelding 22: Annonse- og reklamevirksomhet, arkitektur, bibliotek, museum, bøker og andre trykte publikasjoner, design, film og foto, kunstnerisk virksomhet og massemedia som TV, radio og internett.


 
  Miljøet rundt festivalen Reginedagan og det planlagte eventyrsenteret Ringelihorn en en viktig kulturklynge i Bø. Her fra vandreteater under Reginedagan 2007. Foto Kine Anette Johnsen
Føringer
Bakgrunnen for denne satsingen er en konferanse Vesterålen kulturutvalg arrangerte i 2006 sammen med SpareBank 1 Nord-Norge. Den samlet 60 næringslivsfolk og kulturaktører og munnet ut i en erklæring, Lihallen-erklæringen med mange ambisiøse mål. Her står det at man ønsker å gjøre Vesterålen til en kreativ, attraktiv og fordomsfri sone for kulturell nyskaping. Et forprosjekt er gjennomført som tar utgangspunkt i Stortimngsmelding 22 og signaler fra den rødgrønne regjeringen. Også for Nordland fylkeskommune er satsing på kulturnæringer et prioritert område.

Kr 25 000 pr. år
Prosjektet vil bli gjennomført i nær kontakt med kultur- og næringsetatene i kommunene og gå over to år. Totalbudsjettet er på kr 1,8 millioner. Den kommunale andelen er kr 25 000 pr kommune, pr år i to år. Dersom finansieringen går i orden, blir det oppstart i løpet av høsten.


 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no