Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Fra vandreteater under fotellerfestivalen i Nyksund instruert av regional sceneinstruktør, Hanne Renolen Kvaal Foto: Hanne R. Kvaal
Aktivt kulturår 2007

Kultursamarbeidet i Vesterålen har et aktivt år bak seg. Innsatsen spenner fra internasjonale kunstprosjekter og organisert friluftsliv for funksjonshemmede til stimulering av filmproduksjon blant ungdom og utvikling av feltet kultur - næring. Ett av hovedinnsatsområdene knytter seg til felles- satsingen Kunst- og kulturstrøm Vesterålen, som har skapt et stort engasjement i alle seks kommunene.


10.4.2008


Tall
I år 2007 brukte kommunene i Vesterålen vel 2,6 millioner på forskjellige samarbeidsordninger på kulturområdet. Dette utløste 2,3 millioner fra stat, fylkeskommune og privat næringsliv.

Pengene har stimulert til høg aktivitet. I en oversikt går det fram at rundt 26 000 publikummere og 2 600 aktører har deltatt på arrangementer som inngår i samarbeidet. Den regionale sceneinstruktøren har vært involvert i 20 forskjellige produksjoner, mange av dem med barn og unge. Bokbussen stoppet på 110 steder og lånte ut over 29 000 bøker, en betydelig økning fra året før. LATERNA MAGICA ble arrangert for 16. gang og hadde publikumsrekord. Vesterålen friluftsråd har hatt stor aktivitet rettet mot skolebarn, ungdom, psykisk utviklingshemmede og innvandrere i tillegg til et voksent publikum. Rådet er i gang med å sette sterkere fokus på folkehelse.

 
  Fra lanseringen på Island av det tospråkliger heftet På ytterkanten - to sider av samme hav om Vesterålen og Øst-Island. Norges nye ambassadør i Reykjavik, Margit Tveiten, lanserte heftet under en direkte studiooverført markering med bl.a. saxoduett over halve Atlanterhavet. Foto: Skuli Björn Gunnarsson
Også Irland
I 2007 ble samarbeid med den nordvestligste delen av Irland, Donegal County fundamentert etter fire års samarbeid med Øst-Island. To vesterålskunstnere deltok på kunstworkshop'en og utstillingen Edge:Centering i Donegal. Fortellerfestivalen i Nyksund hadde for første gang besøk av en profesjonell forteller fra Irland. Samarbeidet med Øst-Island er videreført med sikte på å få til et EU-prosjekt knyttet til kulturtradisjoner og kunstneriske uttrykk i triangelet Donegal, Øst-Island og Vesterålen. 17 utvekslinger og samarbeidsprosjekter er gjennomført i 2007.

Kultur - næring
Samarbeidsfeltet kultur - næring har vært prioritert i 2007 ved gjennomføringen av et forprosjekt, Kultur for nyskaping. Det er et forslag om å få til et utviklingsprosjekt som kommunene i løpet av våren skal vurdere om de vil delta i. Målet er å få til utvikling av flere kulturbaserte arbeidsplasser og styrke de som allerede eksisterer.

 
  Tilbakestrømmerne Iris Koch Mikalsen og Guro Stigen hade tank-konserten under Sommer-Melbu 2007. Foto: Odd-Johan Forsnes
Tilbakestrøm
En viktig del av satsingen til Kunst- og kulturstrøm Vesterålen er prosjektet Tilbakestrøm, 90 unge fra alle kommunene inngår i prosjektets database med ungdom mellom 20 og 35 år som utdanner seg eller arbeider innfor kunst- og kulturfeltet. Rundt 1/3 av disse har på en eller annen måte vært aktive i prosjektet i 2007 og har mottatt prosjektstøtte, reisestøtte eller deltatt i større arrangementer.

Profesjonelle og amatører
Vesterålen kulturutvalgt har de siste årene prioritert profesjonelle kunstutøvere, ikke minst gjennom samarbeidet med organisasjonen Vesterålskunstnerne og med ungdom som vil ha kunst og kultur som yrke. Likevel. Store deler av Kultursamarbeidets virksomhet er rettet mot voksne amatører, barn og ungdom. For eks. fungerer reisestøtteordningen i tilbakestrømsprosjektet som en direkte støtte til kor, korps og orkestre som vil benytte unge utflyttede musikere som solister og støttemusikere. Aktørene i Kunst- og kulturstrøm Vesterålen er i all hovedsak voksne amatører, barn og ungdom. Ikke minst benyttes dyktige profesjonelle instruktører til å veilede barn og unge innen film, skriving og musikk.

Utfordringer
Kulturutvalget står overfor flere utfordringer i 2008. Det blir krevende å få finansiert et EU-prosjekt knyttet til triangelet Donengal, Vesterålen og Øst-Island. LATERNA MAGICA bør få en form for fast deltidsledelse med sikte på det utviklingspotesiale denne festivalen har. Det kan også bli en utfordring å komme i gang med et regionalt samarbeid om kultur - næring. Kulturutvalget har dessuten som mål å bidra til en sterkere kommunikasjon mellom museumssektoren og moderne profesjonell kunst i årene framover.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no