Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
En delegasjon fra Vesterålen var i mars 2002 på studiebesøk til Reykjavik. Under besøket hadde Vesterålen kulturutvalg møte på Thingvellir der en uttalelse til støtte for bygging av opera ble vedtatt. Foto: Rigmor Dava
Invitasjon til offisiell operafest

Vesterålen kulturutvalg støttet i 2002 bygging av opera. Operasjef Bjørn Simensen har sendt invitasjon til Kultursamarbeidet i Vesterålen for å være representert på en stor operafest, lørdag 26. april med bl.a. Stortinget som gjester. Nestleder for kulturutvalget i 2002, Kari Gaarder fra Øksnes skal representere Kultursamarbeidet.


16.4.2008


Vesterålen kulturutvalg var i 2002 på studietur på Island. Diskusjonen om bygging av opera var da i sluttfasen. Under oppholdet valgte utvalget å komme med en uttalelse fra det gamle tingstedet, Thingvellir, om støtte til bygging av opera. Utvalget var blitt fascinert av islendingenes omfattende kultursatsing både i hovedstaden og ut over landet. Politikerne så Norge utenfra og mente at nasjonen trengte et tidsmessig bygg som kunne være med på å styrke en nasjonal identitet.

Det ble store overskrifter i lokalmedia om vettløse politikere som ikke forsto hva landet trengte. Sykehus og veier ble trukket fram som viktigere oppgaver å løse. Ja, Lofast kunne bli skrinlagt! Diskusjonen gikk både i lokalavisene, i radio og på TV. Men politikerne i kulturutvalget som representerte partiene fra SV til Høyre, sto på sitt.

I invitasjonen til operafesten 26. april skriver Bjørn Simensen - Vi merket oss diskusjonen og takker for støtte. Den var svært verdifull og ble referert i styret her.

 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no