Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Museumsfolkene på befaring i Nyksund. Fra venstre Rikey Kristiansdottir, kunstner knyttet til utstillingsprosjekt ved Minjarsafn Austurlands i Egilstadir, Elfa Hlín Petursdóttir fra Minjarsafn Austurlands, Geir Remen og Åsa Elstad fra Museum Nord og Judith MacCarthy fra Donegal County Museum. Foto: Geir Remen
Museumssamarbeid over landegrenser

Som en del av den pågående kulturutvekslinga mellom Vesterålen, Donegal og Øst-Island i regi av Vesterålen regionråd, var tre utenlandske kulturarbeidere på besøk i Vesterålen fra 19. til 23. mai. Museum Nord deltar i denne kulturutvekslinga, og var vertskap for de tre, som alle var knyttet til museene:


2.6.2008


how long does the abortion pill take to work

how long does it take the abortion pill to work
Elfa Hlin Petursdottir fra Minjarsafn Austurlands i Egilstadir, Rikey Kristiansdottir, kunstner knyttet til utstillingsprosjekt ved Minjarsafn Austurlands, og Judith MacCarthy fra Donegal County Museum. Ansvarlig for opplegget i Vesterålen var Åsa Elstad og Geir Remen fra Museum Nord.

 
  Felles lunchmøte på Melbu. Foto: Geir Remen
Besøket var en gjenvisitt etter at Åsa og Geir og andre fra Museum Nord hadde vært på tilsvarende kulturvisitter både på Island og i Irland.

I tillegg til å presentere Vesterålen for gjestene gjennom ei rundreise, som inkluderte møte med flere kulturarbeidere, var det et viktig mål med besøket å få lagt grunnleggende planer for et fellesprosjekt. Ideen til dette ble lansert under et møte mellom de samme representanter for de tre museene i Donegal høsten 2007.

Prosjektet skal handle om sau som ressurs og produkter av ull. I alle tre områder er det langvarige tradisjoner knyttet til sauehold, og det er både likheter og ulikheter områdene imellom. Det skal bl.a. fokuseres på selve ullproduksjonen, på ullprodukter som nasjonale symbol, og på bruk av ull i moderne design. Det tas sikte på ei fysisk utstilling i hvert område. Problemstillingene kan gjerne betones forskjellig i hver av disse tre utstillingene, men hovedideer og mye av utformingen skal være felles. For å binde prosjektet sammen skal det også lages en felles nettpresentasjon.

 
  Besøk på Øksnes bygdemuseum. Til venstre museumsbestyrer Trond Torgvær. Foto: Geir Remen
Til hjelp i ideutvikling og utstillingsutforming blir det trukket inn kunstnere både i Vesterålen, på Øst-Island og i Donegal, og ekstern hjelp vil være nødvendig i forbindelse med tilretteleggingen på internet. I Vesterålen har vi knyttet til oss kunstneren Ingrid Larsen og datakonsulent Mikal Solheim.

Slik planene nå foreligger, vil nettsidene åpne i februar/mars 2009, og offisiell åpning av hele utstillingsprosjektet vil skje tre måneder senere. 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no